แก้กรรม

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: แก้กรรม ทำได้จริงหรือไม่

แก้กรรม
แก้กรรม

แก้กรรม ทำได้จริงหรือ

ผู้อ่านถาม :  คนเราสามารถ แก้กรรม ได้หรือไม่

พระอาจารย์มานพ อุปสโม ไขปัญหาข้อนี้ว่า

เรื่องนี้อธิบายลำบาก เพราะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ แต่หากมองกลับไปในช่วงพุทธกาล แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังแก้กรรมให้พระองค์ไม่ได้ แก้กรรมไม่ได้อย่างไร ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ระหว่างทางขณะเสด็จไปเมืองกุสินาราพระองค์ได้พบแม่น้ำเล็กๆ สายหนึ่ง ขณะนั้นพระองค์กำลังประชวรด้วยโรคปักขันทิกาพาธ (โรคท้องร่วง) อย่างหนัก ทรงกระหายน้ำจึงตรัสกับพระอานนท์ว่า

“อานนท์ เรากระหายน้ำ ช่วยไปตักน้ำมาให้ตถาคตดื่มระงับความกระหายให้สงบเถิด”

พระอานนท์กราบทูลว่า

“แม่น้ำตื้นเขิน อีกทั้งเกวียนของพ่อค้าประมาณ500 เล่มข้ามแม่น้ำผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ เท้าโคและล้อเกวียนบดย่ำทำให้น้ำในแม่น้ำขุ่น อย่าเพิ่งเสวยเลยพระเจ้าค่ะ”

พระองค์ตรัสปฏิเสธคำทูลทัดทานของพระอานนท์ถึง 3 ครั้ง พระอานนท์จึงไปตักน้ำ ปรากฏว่าพอไปถึงเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้น น้ำที่ธารนั้นกลับใสบริสุทธิ์ พุทธานุภาพนี่มหัศจรรย์เหลือเกิน จากนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า

“สาเหตุที่เราให้เธอไปตักน้ำแล้วเกือบไม่ได้ผล ก็เพราะวิบากกรรมของเราตามมา เราเคยเกิดเป็นเด็กเลี้ยงโค วันหนึ่งต้อนโคไปเลี้ยง แล้วโคจะลงไปกินน้ำด้วยความที่เห็นว่าน้ำมันขุ่น เด็กเลี้ยงโคจึงไม่ยอมให้โคกินน้ำด้วยเหตุนี้ วิบากกรรมจึงตามมาจนทัน”

เรื่องดังกล่าวได้บ่งบอกว่า แม้พระพุทธเจ้าเองก็ยังทรงแก้กรรมให้พระองค์เองไม่ได้ เราควรจะเชื่อใคร ก็อยากให้ลองพิจารณาด้วยตัวเองดู

แหล่งที่มา : คอลัมน์ Dhamma Daily นิตยสาร Secret


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ [email protected]

 

ปัญหาธรรมอื่นๆ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: หากเราป่วยเป็นโรคเรื้อรัง รักษาไม่หายขาด ไม่อยากเป็นภาระผู้อื่น มีวิธีแก้กรรมอย่างไรคะ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: วิธีแก้กรรม เรื่องความรักควรทำอย่างไร

 

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

keyboard_arrow_up