หนี้บุญคุณ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ไม่มีโอกาสตอบแทนคนที่ช่วยเหลือ ถือเป็น หนี้บุญคุณ หรือไม่

หนี้บุญคุณ
หนี้บุญคุณ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ไม่มีโอกาสตอบแทนคนที่ช่วยเหลือ ถือเป็น หนี้บุญคุณ หรือไม่

ถาม: เคยมีรุ่นพี่คนหนึ่งให้ความช่วยเหลือดิฉันไว้ แต่ในปัจจุบันด้วยเหตุผลบางประการทำให้เราไม่ได้ติดต่อกันแล้ว ถ้าเช่นนี้จะถือว่าดิฉันติด หนี้บุญคุณ และต้องตามชดใช้ให้เขาไปจนชาติหน้าไหมคะ

ตอบ: ความกตัญญูกตเวทิตาคือเครื่องหมายของคนดี การที่โยมคิดถึงบุญคุณของเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่อย่ากังวลคิดไปถึงชาติหน้า คิดถึงชาตินี้ก่อน การที่ไม่ได้พบในปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าชาตินี้จะไม่พบกันอีกเลย เพราะตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้ สักวันหนึ่งก็ต้องได้พบกันอยู่ดีนอกจากนั้นยุคปัจจุบันเป็นยุคการสื่อสารไร้พรมแดน แต่หากไม่ได้พบด้วยบุญและกรรมที่ทำมาต่างกัน ก็ไม่ถือว่าโยมไม่ติดหนี้บุญคุณของรุ่นพี่คนนั้น เพราะเขาช่วยโยมด้วยจิตอันบริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทน การช่วยเหลือในทางพระพุทธศาสนาคือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ให้ด้วยจิตไม่ยึดติดสิ่งใดเลย

อย่างไรก็ตาม หากโยมยืมเงินหรือยืมของมีค่า เขาเรียกอีกอย่างว่าติดหนี้บุญคุณอันนี้โยมต้องชดใช้ เพราะบุญคุณกับหนี้บุญคุณต่างกัน


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ [email protected]


Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

keyboard_arrow_up