ศาสนาพุทธ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ทำไม ศาสนาพุทธ มีหลายนิกาย

Alternative Textaccount_circle
event
ศาสนาพุทธ
ศาสนาพุทธ

ทำไม ศาสนาพุทธ มีหลายนิกาย

ผู้อ่านถาม: ทำไม ศาสนาพุทธ มีหลายนิกาย เช่น เถรวาทกับมหายาน แม้ในเมืองไทย นิกายเถรวาทยังแบ่งเป็นธรรมยุติ กับมหานิกาย อะไรคือนิกายที่เป็นคำสอนจริงแท้จากพระพุทธเจ้าสมณโคดมครับ

ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต ขอไขปัญหาข้อนี้ว่า

การที่พระพุทธศาสนามีหลายนิกายนั้นเป็นเพราะมีความเห็นในเรื่องของพระธรรมวินัยไม่ตรงกัน โดยเฉพาะเรื่องปลีกย่อยและวัตรปฏิบัติที่ปรับไปตามยุคสมัยและสภาพภูมิประเทศ แต่ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ พระนิพพาน

ผลเสียของการมีหลายนิกายคือ ไม่สามารถที่จะรวมพลังให้มีความเข้มแข็งมั่นคงเป็นหนึ่งเดียวได้ แต่ละนิกายต่างก็ดำเนินไปในแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมและถูกต้องตามความเชื่อของตน จึงทำให้ขาดพลัง เหมือนกับสายน้ำที่ไหลลงจากภูเขา ต่างที่ก็ต่างไหลไปสู่ที่ลุ่มตามภูมิประเทศนั้น ๆ แต่หากสายน้ำเหล่านั้นไหลรวมเป็นสายเดียว ย่อมมีพลังมหาศาลแต่ก็มีผลดีเหมือนกัน คือมีอิสระในการประพฤติปฏิบัติตามจริตนิสัยและพื้นเพของแต่ละกลุ่ม สามารถประกาศสัจธรรมไปสู่ประชาชนได้หลายมิติ

แม้นิกายและความคิดเห็นแตกต่างกัน แต่ก็ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะวิวาทถึงกับเข่นฆ่ากันเอง ถือเป็นความงดงามของพระพุทธศาสนาซึ่งต่างก็ยึดคำสอนของพระพุทธองค์ที่แท้จริงคือ การเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์กล่าวคือพระนิพพานนั่นเอง


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ [email protected]

 

บทความที่น่าสนใจ

3 ลัทธิ ที่ชาวพุทธพึงทราบว่า “ไม่ใช่พระพุทธศาสนา” ว.วชิรเมธี

หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรมสายวัดป่า

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

keyboard_arrow_up