เวรกรรม จะพิสูจน์ได้อย่างไร

Dhamma Daily : เรื่องของ เวรกรรม จะพิสูจน์ได้อย่างไร

เวรกรรม จะพิสูจน์ได้อย่างไร
เวรกรรม จะพิสูจน์ได้อย่างไร

เรื่องของ เวรกรรม จะพิสูจน์ได้อย่างไร

ถาม: กรรมคือผลของการกระทำ การที่เราบอกว่ากรรมที่เกิดกับเราปัจจุบันโดยที่เราไม่ได้ทำ คือผลกรรมในอดีต นี่คือคำพูดปลอบใจใช่หรือไม่ แล้วเรื่องของเวรกรรมจะพิสูจน์ได้อย่างไร

พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี ตอบปัญหาเรื่อง เรื่องของเวรกรรมจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่า

ตอบ: กรรม แปลว่า การกระทำอันมีเหตุมาจากกิเลสเป็นเครื่องเร้า ส่วนผลของการกระทำเรียกว่า วิบาก จึงมีทั้ง
กรรมดำ (บาป) กรรมขาว (บุญ) หรือปะปนกัน ส่วนกรรมไม่ดำไม่ขาว จัดเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรม เรียกว่า กรรมนิโรธ
หรือกัมมักขโย จัดเป็นการกระทำที่ประกอบด้วยสติปัญญา เรียกว่า กิริยา ไม่ควรคิดว่า “เกิดมาใช้กรรม” แต่ต้องมุ่งมั่น
คิดว่า “เกิดมาพัฒนากรรมให้ดียิ่งขึ้น”

วิธีพิสูจน์เวรกรรมนั้นง่าย เช่น เราโกรธ คือกิเลสเกิด โกรธแล้วเราคิดทำร้ายนี่เป็นกรรมทางใจ (มโนกรรม) หากด่าทอ นี่คือกรรมทางวาจา (วจีกรรม) หากลงมือทำร้ายตบตี นี่คือกรรมทางกาย (กายกรรม) อีกฝ่ายที่เป็นคู่กรณี เขาก็ด่าว่ากระทำคืน นี่เรียกว่าผลแห่งกรรม (วิบาก) หากเป็นเวรกรรมฝ่ายขาวหรือบุญก็เป็นทิศทางตรงกันข้าม

ที่มา: นิตยสาร Secret

Photo by Łukasz Łada on Unsplash

บทความน่าสนใจ

Dhamma Daily : ถ้ารักงานแต่ เบื่อเจ้านาย เพราะไร้ความยุติธรรม ทำอย่างไรดี ?

Dhamma Daily: อยู่กินก่อนแต่ง ในความปกครองของพ่อแม่ ผิดศีลไหม

Dhamma Daily: ทำบุญวันเกิด นอกจากใส่บาตรแล้วควรทำอะไรอีกบ้าง

Dhamma Daily: เห็น ข่าวสะเทือนใจ ในโซเชียล ทำให้รู้สึกหดหู่ ควรจัดการความรู้สึกนี้อย่างไร

Dhamma Daily: ตักบาตรพระ ด้วยอาหารค้างคืน บาปไหม

Dhamma Daily : วีธีจัดการกับ ความคิดด้านลบ

Dhamma Daily : โดนผู้ชายหลอกประจำ เป็นเพราะเวรกรรมอะไร

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

keyboard_arrow_up