ออกจากทุกข์

การจะ ออกจากทุกข์ บทความสำหรับคนอยากสุข โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

account_circle
event
ออกจากทุกข์
ออกจากทุกข์

การจะ ออกจากทุกข์ บทความสำหรับคนอยากสุข โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

การจะ ออกจากทุกข์ ไม่ได้หมายความว่า ต้องไปเอาทุกข์ออก

การพยายามไปเอาทุกข์ออกกลับจะเป็นการไปเพิ่มทุกข์ใหม่ขึ้นมา

ทุกข์คือสัจจะแห่งความจริง

เขาเพียงแค่มาแสดงความจริงให้รู้ ให้ดู

เราจะปฏิเสธเขาได้อย่างไร

ท่านจึงแนะให้อยู่กับทุกข์

เรียนรู้ที่จะยอมรับ แต่ไม่ยินดีต้อนรับ

เราจะไม่ปฏิเสธเขา

แต่จงกลับมาสังเกตที่ความรู้สึกในจิตใจ

มีความพอใจ ความไม่พอใจ

มีนันทิ ราคะใด เป็นปัจจัย

~ ไม่เสพ ไม่ต้าน ไม่ขืน ~

มีอาตาปี สัมปชาโน สติมา

มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ เป็นที่ตั้ง

มีทุกข์เป็นเพื่อน เป็นเพื่อนทุกข์

ดูมา ~ ดูไป กุศลจะค่อย ๆ เกิดขึ้นจนจิตตั้งมั่น

จะ “เห็น” ว่าความทุกข์เป็นเพียงส่วนหนึ่ง

จิตผู้รู้ ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง

ความทุกข์คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้

เมื่อหมดเหตุ หมดปัจจัย เขาก็ดับ

ต่อให้ไม่ไปดับทุกข์ ทุกข์ก็ดับเอง

เพราะธรรมชาติเป็นอย่างนี้

ไม่มีสิ่งใดที่เกิดแล้วไม่ดับ

ทุก ๆ การเกิด

จ ะ นำ ไ ป สู่ ก า ร ดั บ เ ส ม อ

 

“เพียงแค่รู้” @ยุวพุทธฯ ศูนย์ 1

12 กันยายน 2556

 

Image by 41330 from Pixabay

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

วางใจผิด ชีวิตเป็นทุกข์ นิตยสาร Secret

9 เคล็ดลับสร้างความสุขง่ายๆทำได้ด้วยตัวเอง

ไม่มีถูกกับผิด มีแต่ ทุกข์กับพ้นทุกข์ นิตยสาร Secret

ถ้าไม่อยากเป็นทุกข์ ก็จงรู้จักการ “ ปล่อยวาง ”

ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน ทำดี โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน การนอกใจ โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

 

keyboard_arrow_up