3 สิ่งห้ามพลาดชมใน วัดพระแก้ว จ.เชียงราย

วัดพระแก้ว จ.เชียงราย เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่บริเวณถนนไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย นอกจากเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงรายมาแต่อดีตกาล วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่ค้นพบ พระแก้วมรกต หรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  

3 สิ่งห้ามพลาดชมใน วัดพระแก้ว จ.เชียงราย

หอพระหยก ชาวบ้านเรียกว่า หอคำ อาคารทรงล้านนาโบราณ ประดิษฐานพระหยกเชียงราย  บนผนังมีภาพเขียนจิตรกรรมขนาดใหญ่จำนวน 9 ภาพ ทั้งหมดเป็นฝีมือช่างพื้นบ้านของจังหวัดเชียงราย ที่ช่วยกันวาดด้วยแรงศรัทธา เล่าเรื่องราวความเป็นมาของการค้นพบพระแก้วมรกตตั้งแต่อดีต

พระอุโบสถ พระวิหารทรงเชียงแสน ประดิษฐาน “พระเจ้าล้านทอง” พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพุทธศตวรรษที่ 21-22 ขนาดหน้าตักกว้าง 2 เมตร สูงจากทับเกษตรถึงยอดพระรัศมี 2.80 เมตร เป็นพระพุทธรูปในสกุลช่างศิลปะปาละที่ใหญ่และสวยที่สุดในประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว อาคารทรงล้านนาประยุกต์ สร้างในปี พ.ศ. 2538 เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงพระพุทธรูปโบราณที่สำคัญ เครื่องประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตามคตินิยมแบบล้านนา รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้โบราณ เหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้ ทางด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา

ภายในวัดพระแก้วยังเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ร่มรื่นด้วยแมกไม้ เป็นศูนย์รวมใจรวมศรัทธา
ทรงคุณค่าที่น่าไปเยือน

เรื่อง/ภาพ อุราณี ทับทอง

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

keyboard_arrow_up