ได้บุญ

จะรู้ได้อย่างไร ว่าที่ทำไป ” ได้บุญ ” แน่แล้วหรือ ?

ได้บุญ
ได้บุญ

จะรู้ได้อย่างไร ว่าที่ทำไป ” ได้บุญ ” แน่แล้วหรือ ?

ในวันหยุดอย่างนี้ หลายคนนิยมเข้าวัด ทำบุญ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต Secret จึงชวนคุณมาลองเช็คดูซิว่า ที่ทำไป ได้บุญ จริงหรือไม่

ในทางพุทธศาสนา มีการแยกประเภทของบุญออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. โอปธิกบุญ คือ บุญที่ยังมี อุปธิ คือสภาวะกลั้วกิเลส เป็นการทำบุญด้วยจิตใจที่ยังหวังผลอย่างนั้นอย่างนี้ จึงเป็นบุญที่ระคนไปด้วยกิเลส
  2. อโนธิกบุญ หรือ นิรูปธิบุญ คือบุญที่ไม่ประกอบด้วยอุปธิ เป็นบุญที่บริสุทธิ์ เกิดจากเจตนาของการทำบุญที่ไม่มีกิเลส แต่เป็นการทำบุญตรงตามความมุ่งหมายของบุญนั้นอย่างแท้จริง โดยไม่มีความโลภ โกรธ หลง และความยึดมั่นถือมั่นใดๆ เข้ามาประกอบ

ท่านพุทธทาสภิกขุ เปรียบเทียบวิธีทำบุญ 3 แบบกับคน 3 ประเภทไว้อย่างแยบคาย

บุคคลทำบุญเหมือนเอาน้ำโคลนมาอาบ คือ คนที่ทำบุญด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต (เช่น ปล่อนปลา เต่า นกอย่างผิดวิธี หรือฆ่าสัตว์เพื่อนำมาทำอาหารถวายพระ) เป็นการทำบุญด้วยการทำบาป ร่างกายจะสะอาดได้อย่างไร

บุคคลทำบุญเหมือนเอาน้ำเจือด้วยเครื่องหอมมาอาบ คือ คนที่ทำบุญด้วยความยึดมั่นถือมั่นในบุญ หวังจะได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้ เหมือนเอาน้ำเจือด้วยเครื่องหอมมาอาบ ร่างกายจะสะอาดได้อย่างไร

บุคคลทำบุญเหมือนเอาน้ำสะอาดมาอาบ คือ คนที่ทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์ สงบร่มเย็น ไม่ยึดมั่นถือมั่นใดๆ จนฟุ้งซ่าน เหมือนเอาน้ำสะอาดมาอาบ ร่างกายย่อมสะอาดหมดจด

ทำบุญอย่างไรไม่ให้ยึดติด

หลายคนเข้าใจผิดว่า เมื่อทำบุญแล้วต้องได้รับบุญหรือสิ่งดีงามตอบแทน ความจริงแล้วการทำบุญที่แท้จริงนั้นไม่ได้ทำไปเพื่อหวังผล หากแต่เพื่อให้ขจัดกิเลสออกจากใจ เหมือนที่ หลวงปู่ขาว อนาลโย กล่าวไว้ว่า “บุญเป็นเครื่องกรองกิเลสที่เต็มอยู่ในจิตใจออกไปให้เหลือแต่ใจอย่างเดียว เพื่อให้ใจสะอาดปราศจากความรัก โลภ โกรธ หลง”

คล้ายกับที่หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี กล่าวไว้ว่า “บุญเป็นสิ่งที่ดี ทำลงไปแล้วใจสะอาด จิตใจผ่องใสและเบิกบาน ให้สังเกตอย่างนี้ อย่าเอาใจตนเป็นเครื่องวัด เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องวัด สิ่งใดที่ทำด้วยกายหรือวาจา หรือนึกคิดด้วยใจ ถ้าหากไม่เบียดเบียนตนและคนอื่น อันนั้นแหละเรียกว่า ‘บุญ’ ”

รู้อย่างนี้แล้ว เข้าวัด ทำบุญครั้งหน้าหัดทำบุญให้ถูกวิธีกันดีกว่านะคะ


บทความน่าสนใจ

พี่หมื่นโป๊ปใจบุญอุปการะส่งน้องมูลนิธิซี.ซี.เอฟ. 6 คนเรียนหนังสือนานกว่า 10 ปี (คลิป)

นาย ณภัทร ทำบุญวันเกิด 22 ปี ร่วมกับแฟนคลับที่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย

นางปัญจปาปี กรรมมีแต่เหมือนมีบุญมาบัง เกิดเป็นหญิงอัปลักษณ์แทนมีสัมผัสเป็นทิพย์

ดร.บุญยง ว่องวานิช ผู้เป็นดั่งอริยทรัพย์ในพุทธศาสนา

“ทุกลมหายใจนี้เพื่อลูก” หมู – พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ (1)

“ทุกลมหายใจนี้เพื่อลูก” หมู – พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ (จบ)

 

keyboard_arrow_up