Dhamma Daily : ควรทำอย่างไร เมื่ออยาก เปลี่ยนศาสนา แต่เกรงใจครอบครัว

เปลี่ยนศาสนา
เปลี่ยนศาสนา

ควรทำอย่างไร เมื่ออยาก เปลี่ยนศาสนา

เป็นเรื่องที่น่าคิดหนักเมื่อเราต้องการ เปลี่ยนศาสนา แต่อย่างไรก็ตามก็เกรงใจครอบครัว กลัวพวกเขาไม่เข้าใจเหตุผลของเรา อธิบายได้จากคำตอบของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

ถาม: 

ครอบครัวของดิฉันนับถือศาสนาอื่นและเคร่งมาก แต่ดิฉันศรัทธาในศาสนาพุทธ จึงอยากเปลี่ยนศาสนา แต่ก็ยังเป็นห่วงความรู้สึกของพ่อแม่ รวมถึงญาติพี่น้องเป็นอย่างมาก ควรทำอย่างไรดีคะ

ตอบ: 

ประเทศอินเดียมีมหาบุรุษ 2 ท่าน ท่านหนึ่งคือ มหาตมะคานธี ซึ่งมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง เพราะท่านเป็นผู้นำในการกอบกู้เอกราชโดยการใช้ธรรมะมาเป็นเครื่องมือ แต่เมื่อมีใครถามว่าท่านนับถือศาสนาอะไร ท่านก็จะบอกว่าหลักการที่ท่านนำมาใช้นั้นเป็นความจริงเก่าแก่ที่มีมาแต่ โบราณ ความจริงดังกล่าวนี้ เป็นความจริงที่ไม่มีสังกัด สามารถค้นพบได้ในทุกศาสนา ดังนั้นเมื่อมีชาวฮินดูมาถามว่าท่านนับถือศาสนาอะไร ท่านก็จะบอกว่าท่านนับถือศาสนาฮินดู แต่เมื่อมีชาวคริสต์มาถามท่าน ท่านจะบอกว่าท่านเป็นชาวคริสต์ ครั้นมีชาวพุทธมาชวนคุยท่านก็พูดถึงพุทธธรรมได้อย่างออกรส มหาตมะคานธีจึงเป็นได้ทั้งคริสต์ พุทธ และฮินดู โดยที่ไม่เคยต้องขัดแย้งกับใครด้วยเรื่องศาสนา ปฏิปทาของท่าน คือตัวอย่างที่ดีของการเป็นศาสนิกที่เนื้อหาสาระ ซึ่งเป็นสาระสำคัญของการนับถือศาสนาที่ถูกต้อง

มหาบุรุษอีกท่านหนึ่ง คือ ยวาหร์ลาล เนห์รู ใครๆ ถามว่าท่านนับถือศาสนาอะไร ท่านก็ตอบว่าท่านเป็นฮินดู แต่เมื่อท่านขึ้นเป็นนายกฯ คนแรกของอินเดียท่านกลับนำรูปสิงห์ 4 ตัวจากเสาพระเจ้าอโศกมาเป็นตราแผ่นดิน และนำธรรมจักรที่วางอยู่เหนือเสาพระเจ้าอโศกมาเป็นสัญลักษณ์ในธงประจำชาติ และเมื่อถึง พ.ศ.2500 อันเป็นปีเกิดพุทธกาล ท่านก็มีบัญชาให้ปลูกต้นโพธิ์ 2,500 ต้นทั่วเดลี ทั้งมหาตมะคานธีและเนห์รูคือศาสนิกที่ดีของฮินดู แต่ในวิถีชีวิตทั้งสองท่านเป็นชาวพุทธอย่างไม่ต้องสงสัย

การนับถือศาสนามี 2 ประเภท

  1. นับถือแต่เปลือกอย่างผิวเผิน
  2. นับถือที่เนื้อหาสาระด้วยการก้าวข้ามพิธีรีตองเปลือกนอกไป แล้วนำเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวัน

ใน กรณีของคุณก็เช่นกัน เมื่อคนทั้งบ้านของคุณนับถือศาสนาคริสต์ คุณก็สามารถเป็นศาสนิกที่ดีได้โดยไม่ต้องขัดแย้งกับใคร แต่ขณะเดียวกันในแง่จิตใจคุณก็สามารถเป็นชาวพุทธที่ดีได้ การเป็นชาวพุทธที่ดีนั้นไม่เรียกร้องต้องการอะไรมาก คุณอาจไม่จำเป็นต้องไปวัดทุกวันพระ ไม่จำเป็นต้องสวดมนต์เก่ง หรือไม่จำเป็นต้องกราบเบญจางคประดิษฐ์อย่างถูกต้อง ขอเพียงแค่คุณทำอะไรก็ตามคุณทำสิ่งนั้นอย่างมีสติ ทำอย่างมีเหตุผล และคุณเป็นคนที่ถือศีลห้าอยู่ในชีวิตประจำวัน

หากคุณทำได้แค่นี้ คุณก็สามารถเป็นชาวพุทธที่ดีโดยไม่ต้องเปลี่ยนศาสนา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ [email protected]

บทความน่าสนใจ

9 ดารานักร้องฮอลลีวู้ดที่ไม่น่าเชื่อว่านับถือ “ศาสนาพุทธ”

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ทำไม ศาสนาพุทธ มีหลายนิกาย

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

keyboard_arrow_up