Dhamma Daily : การเสี่ยงโชค ซื้อหวย ซื้อลอตเตอรี่ ผิดศีลไหม

การเสี่ยงโชค ซื้อหวย ซื้อลอตเตอรี่ ผิดศีลไหม
การเสี่ยงโชค ซื้อหวย ซื้อลอตเตอรี่ ผิดศีลไหม

Dhamma Daily : การเสี่ยงโชค ซื้อหวย ซื้อลอตเตอรี่ ผิดศีลไหม

คุณแม่ชอบ ซื้อ หวย ซื้อ ลอตเตอรี่ ดิฉันไม่ชอบซื้อแต่ก็จ่ายเงินค่าลอตเตอรรี่ให้คุณแม่เป็นประจำ การเสี่ยงโชคซื้อหวยผิดศีลไหมคะ อย่างนี้ถือว่าคุณแม่และดิฉันทำบาปร่วมกันหรือไม่คะ

พระมหาธนาธิป มหาธมฺมรกฺขิโต (ฮาดเนาลี) พระอาจารย์ผู้ไขปัญหาอธิบายว่า การซื้อลอตเตอรี่ เป็นการพนันชนิดหนึ่งที่ไม่ผิดกฎหมาย แม้จะไม่ผิดกฎหมาย แต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นการพนัน ย่อมก่อความมัวหมองได้เช่นกัน คุณแม่ชอบซื้อลอตเตอรี่ แต่ตัวเองไม่ชอบซื้อ แต่ยังจ่ายเงินให้คุณแม่เป็นประจำ ก็เท่ากับว่า ตัวเองนั่นแหละเป็นผู้ซื้อ เพียงแต่ท่านไม่ได้รับของด้วยตัวเอง ดังนั้น การง่ายเงินแทนคุณแม่ย่อมเป็นการส่งเสริมคุณแม่ให้เล่นการพนันเนื่องๆ และเป็นการย้อมใจตนเองให้คล้อยตามการละเล่นการพนันตามคุณแม่ไปด้วย จึงไม่สมควรยิ่งที่จะสงเสริมหรือสนับสนุน

ถามว่า การซื้อหวย ผิดศีลไหม หรือไม่? ถ้าพูดถึงศีลขั้นพื้นฐานทั่วไปโดยเริ่มจากศีล ๕, ศีล ๑๐, หรือ ศีล ๒๒๗ ก็ไม่เข้าข่ายโดยตรง แต่จะเข้าข่ายความผิดว่า อกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ  ซึ่งเป็นหนทางที่อุบาสกหรืออุบาสิกาควรหลีกเลี่ยง เพราะมิใช่หนทางแห่งการเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์และถูกต้อง ย่อมเป็นเหตุให้เกิดความละโมบ ลุ่มหลง และมัวเมา เป็นการสิ้นเปลืองทรัพย์และเป็นหนทางปฏิบัติที่เป็นอกุศล หรือเราเรียกว่าอกุศลกรรม นั่นเอง

ขึ้นชื่อว่าเป็นอกุศลกรรม ก็ย่อมเป็นบาป เพราะอกุศลกรรม แปลว่า การกระทำที่มิใช่ความฉลาดหรือการกระทำที่ไม่ได้เป็นบุญนั่นเอง ถ้าผู้ใดปฏิบัติอกุศลกรรม ก็ย่อมนำตนไปสู่อบายหรืความเสื่อมของชีวิต และแน่นอนหละ !!! การสงเสริมกิจกรรมมัวหมอง หรือการทำกิจกรรมร่วมกัน ผลลัพธ์ก็ย่อมได้คล้ายคลึงกัน เช่น การทำบุญ ก็จะได้บุญร่วมกัน การทำบาป ก็จะได้บาปร่วมกัน โดยไม่ต้องสงสัย เมื่อการซื้อหวยเป็นความมัวเมาและมัวหมอง ข้อนี้ ก็ย่อมได้ชื่อว่า เป็นบาป เพราะบาปในอีกความหมายหนึ่ง  ก็คือ ความมัวหมอง ความเศร้าหมอง กิเลส และ อกุศล จนนำไปสู่ความโลภ ความลุ่มหลง นี่เท่ากับเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับบาปเป็นทวีคูณ

 


บทความน่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : การเสี่ยงโชค ผิดศีลไหม นิตยสารซีเคร็ต

เลิกได้แล้ว! มาประกาศอิสรภาพจาก หวย กันเถอะ

หนทางสู่ความสุข ที่ดียิ่งกว่า ถูกหวย

เล่นหวยอย่างมีสติ โดยพระนรินทร์ โชติปาโล

การซื้อหวย ผิดศีลหรือไม่

ชีวิตติด “หลง” ของ…ตุ๊ยตุ่ย-พุทธชาด พงศ์สุชาติ

 

keyboard_arrow_up