ระลึกชาติ

เจ้าคุณอุดรผู้ ระลึกชาติ

ระลึกชาติ
ระลึกชาติ

เจ้าคุณอุดรผู้ ระลึกชาติ

พระพุทธศาสนาปรากฎเรื่องเล่าเกี่ยวกับการ ระลึกชาติ เพื่อแสดงให้เห็นว่าสังสารวัฏนั้นช่างยิ่งใหญ่ การเวียนว่ายตายเกิดมีจริง บาป-บุญมีจริง เรื่องที่นำเสนอต่อไปนี้ เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า ชาติภพ มีจริง

ลองมองย้อนกลับไปดูการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราหรือคนรอบตัวเรา เริ่มตั้งแต่เล็กจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาว มีครอบครัวแก่เฒ่า แล้วก็ตายจากกันไป แต่ละวงจรชีวิตของท่านเหล่านั้นมีเรื่องราวร้อยแปดเกิดขึ้น มีสุข ทุกข์ ชั่ว ดีมากมายให้เรียนรู้และจดจำ เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีก ดูเหมือนจะซ้ำซากกับทุกชีวิต ส่วนมากจะลุ่มหลง คือเดินหลงทางกลับไปกลับมาย่ำอยู่รอยเท้าเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่มีใครใส่ใจหาทางออกของชีวิตแม้แต่คนเดียว ยกเว้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงหาทางยุติการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ

มีเรื่องยืนยันเรื่องภพชาติ ตายแล้วเกิด และการให้ผลของกรรม จากชีวิตของท่านเจ้าคุณอุดร [พระราชวุฒาจารย์ (สวัสดิ์ขันติวิริโย)] ผู้จำอดีตชาติได้ ท่านเป็นชาวจังหวัดอุดรธานี เพิ่งจะมรณภาพและพระราชทานเพลิงศพไปเมื่อ 14 มิถุนายน 2557 อายุ 90 ปี เรียกว่าเกิดตั้งแต่ยุคเริ่มต้นสร้างเมืองอุดรธานี

หลวงพ่อเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า ชาติที่แล้วท่านเกิดเป็นลูกคนแรกในตระกูล “วุฒิเสน” ที่บ้านท่าตูม อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี เรียนหนังสือเก่งมาก พอโตขึ้นได้ขอพ่อแม่เข้ามาเรียนต่อมัธยมที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล มาเป็นเด็กวัดมัชฌิมาวาส แต่พ่อแม่ไม่ยอมเพราะเป็นห่วงลูกมาก จึงตามลูกกลับ แต่ลูกก็ไม่ยอมกลับเพราะอยากเรียนหนังสือ สุดท้ายก็ประทุษร้ายพ่อด้วยการวิ่งเข้าไปใต้ถุนกุฏิพระคว้าไข่ไก่จำนวนนับสิบฟองปาไปที่ใบหน้าของพ่อ ไข่แตกเละเต็มใบหน้า พ่อยอมแพ้และหันหลังเดินกลับบ้าน ปล่อยให้ลูกอยู่เป็นเด็กวัดต่อไป

 

ระลึกชาติ
ท่านเจ้าคุณอุดร พระราชวุฒาจารย์ (สวัสดิ์ขันติวิริโย)

 

เมื่อพ่อกลับไปแล้ว ตกตอนเย็นหิวข้าวก็ต้มไข่กิน ปรากฏว่าจุกไข่ตาย ท่านเล่าว่า ด้วยจิตที่อาวรณ์นึกถึงพ่อแม่ สำนึกผิดว่าตนประทุษร้าย ด่าทอท่าน ทำให้จิตท่านไปเกิดเป็นลูกคนสุดท้ายของพ่อแม่คนเดิม เกิดมาแล้วพอจำความได้ ก็จำคน เหตุการณ์สิ่งของในอดีตได้ พร้อมทั้งยืนยันว่า ชาติหน้ามีจริง ตายแล้วเกิดจริงกรรมและการให้ผลของกรรมมีจริง ทำกรรมใดไว้จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอน เหมือนคนเป็นหนี้ จะต้องหาทางใช้หนี้ยกเว้นแต่จะขออโหสิกรรมหรือปลดหนี้กัน กรรมนั้นก็จะหมดไป

หลวงพ่อเล่าว่า ชาตินี้ท่านเกิดมาเป็นคนสติปัญญาน้อยเพราะชาติที่แล้วชอบดูถูกคนอื่นว่าโง่ ชาตินี้เกิดมายศศักดิ์น้อยเพราะชาติที่แล้วชอบเหยียดหยามคนอื่นที่ด้อยกว่าตน ชาตินี้เกิดมาเป็นโรคมะเร็งที่โคนลิ้น เพราะชาติที่แล้วเคยด่าทอพ่อแม่ให้เสียใจ

เรื่องของท่านเจ้าคุณอุดร ผู้จำอดีตชาติได้นี้ ข้าพเจ้าได้รวบรวมพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพของท่าน เป็นเรื่องที่น่าสนใจ จะสร้างแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่ได้ คนปัจจุบันไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปกรรม ภพชาติ เพราะพิสูจน์ไม่ได้

ข้าพเจ้าอยากให้ท่านผู้อ่านลองหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านดูรับรองได้ว่า ชีวิตของหลวงพ่อคือบททดสอบของกฎแห่งกรรมจริง 

เรื่อง : พระราชญาณกวี (ท่านปิยโสภณ) 

ภาพ : https://palungjit.org

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

ฟังธรรม: เหตุที่บุคคลระลึกชาติไม่ได้

“เมื่อพ่อกลับชาติ มาเกิดเป็นลูก” เรื่องเล่าการระลึกชาติของครอบครัวออร์เทก้า

“ภัยอันน่ากลัวของการเวียนว่ายตายเกิด” เรื่องเล่าการระลึกชาติของหลวงปู่ชอบ ฐานสโม

เรื่องเล่า การระลึกชาติ | พิสูจน์ไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่าไม่มีจริง

พระภัททากัจจานาเถรี ภิกษุณีผู้เลิศทางมหาอภิญญา (พระนางยโสธราพิมพา)

keyboard_arrow_up