ติด Facebook

Dhamma Daily : ห้ามใจไม่ได้! เล่น facebook มากจนละเลยคนรอบข้าง ทำอย่างไรดี

ติด Facebook
ติด Facebook

คำถาม : ติด Facebook / Line มากจนละเลยความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และห้ามตัวเองให้หยุดเล่นไม่ได้จะทำอย่างไรดี

 

พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวทฺฒโน  พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา อธิบายว่า

หลักธรรมที่ฆราวาสควรนำไปปฏิบัติ เพื่อมิให้ละเลยความสัมพันธ์ในครอบครัวและคนรอบข้างคือ ฆราวาสธรรม 4 ประกอบด้วย

1. สัจจะ คือความซื่อสัตย์ต่อกัน

2. ทมะ คือการรู้จักข่มจิตของตน

3. ขันติ คือความอดทนอดกลั้น

4. จาคะ คือความเสียสละ

การติด facebook/Line เป็นเพราะขาดทมะ (การรู้จักข่มจิตของตนเอง) จงรู้จักฝึกข่มจิตให้รู้จักแยกแยะและอดกลั้นที่จะไม่เปิดโซเชียลมีเดีย หากเราปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามอารมณ์หรือความต้องการ สนองความรู้สึกผ่านตัวอักษรหรือภาพโดยไม่สามารถแบ่งเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมได้ เราจะสูญเสียเวลาและโอกาสใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวหรือคนรอบตัว อย่าให้คนสำคัญกลายเป็นคนอื่น และอย่าให้ความสำคัญกับคนอื่นที่อยู่ในโซเชียลมีเดียมากเกินไป

“จงรู้จักข่มจิต จงรู้จักอดทน จงเป็นคนไม่ลืมตน และไม่ลืมคนที่รักเรา”

 

Photoby TheDigitalArtist on pixabay

 


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ [email protected]

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

บทความที่เกี่ยวข้อง

Q: รูู้สึกหมั่นไส้ ไม่ชอบเพื่อนใน facebook/Instagram ที่ชอบโชว์

Q: แชร์กิจกรรมช่วยเหลือเด็กและสัตว์บน facebook และ Instagram แต่ไม่เคยบริจาคเลย จะได้บุญไหม

Q: เหตุใดจึงทุกข์ใจเพราะโพสต์ข้อความใน facebook แล้วไม่มีใครมากดไลค์

กรมสุขภาพจิต จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการดูแลเด็กและวัยรุ่นยุคดิจิตอล

 

keyboard_arrow_up