กรรมเก่า

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ชาตินี้เกิดมาจนเพราะ กรรมเก่า ใช่หรือไม่

account_circle
event
กรรมเก่า
กรรมเก่า

ชาตินี้เกิดมาจนเพราะ กรรมเก่า ใช่หรือไม่

ถาม: สาเหตุที่ชาตินี้ดิฉันเกิดมาจนเป็นเพราะ กรรมเก่า ใช่ไหมคะ ดิฉันควรจะทำอย่างไรดี

พระอาจารย์วิชิต ธมฺมชิโต (หลวงตาญาณภาวัน) ตอบปัญหาธรรมข้อนี้ไว้ว่า

ตอบ: เรามีกรรมเก่าติดตัวทุกคน กรรมดีบ้าง กรรมชั่วบ้าง แต่มันไม่ใช่เรื่องดีที่เราไปนั่งโทษกรรมเก่า เราเป็นคน เราสร้างกรรมใหม่ดี ๆ ขึ้นเองได้ ฉะนั้นควรเลิกเศร้าแล้วเอาเวลาไปสร้างกรรมใหม่จะดีเสียกว่า

ความเชื่อเรื่องกรรมเก่านั้นมีมาก่อนที่พุทธศาสนาจะอุบัติขึ้น แม้พุทธศาสนาจะเชื่อว่ากรรมที่ตนเคยทำไว้ คือสิ่งที่กำหนดความเป็นไปของชีวิต แต่ไม่ได้เชื่อว่าชีวิตเราจะเป็นไปตามกรรมเก่าในอดีตชาติเท่านั้น เพราะยังขึ้นกับกรรมที่เราทำในชาตินี้ รวมถึงเมื่อวินาทีที่เพิ่งผ่านไปนี้ด้วย ที่สำคัญคือ มนุษย์มีอิสรภาพและศักยภาพในการทำในสิ่งที่ตนประสงค์ได้

มนุษย์จึงสร้างกรรมใหม่ได้ พัฒนาตนให้ดีขึ้นได้ และบรรลุธรรมได้โดยไม่ต้องขอใคร แม้จะไม่ง่าย โดยเฉพาะต้องทำในสิ่งที่ฝืนกระแสกรรมเก่าที่เคยทำไว้ แต่ก็ไม่พ้นวิสัยแห่งความเพียรของมนุษย์ไปได้ สัตว์โลกชนิดอื่นส่วนใหญ่ล้วนเกิดและตายขึ้นในภพภูมินั้น ๆ เพื่อใช้กรรมเก่าเป็นหลัก

โอกาสสร้างกรรมดีเพื่อพัฒนาตนทำได้ยากยิ่งนัก มนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งปวงเพราะเราฝึกฝนพัฒนาตนได้นั่นเอง

ทั้งนี้การสร้างกรรมดีมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการรักษาศีล 5 ไม่เบียดเบียนผู้อื่น หรือการทำบุญ ปัจจุบันมีโอกาสทำได้หลายรูปแบบ เช่น อาสาใช้แรงกาย กำลังสติปัญญา ความสามารถที่ตนมีในการช่วยเหลือสังคมโดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทนใด ๆ ข้อนี้ถือเป็นที่ยิ่งใหญ่มีอานิสงส์มาก เพราะนอกจากต้องสละทรัพย์ เสียเวลา ทุ่มเทความสามารถของตนให้เป็นทานแล้ว จะต้องพัฒนาคุณธรรมขึ้นอีกหลายประการ จึงจะทำงานได้โดยไม่ย่อท้อเบื่อหน่าย

ทั้งความรัก เมตตา กรุณา การให้อภัย ความอดทน เพียรพยายาม ฯลฯ เพราะต้องสัมพันธ์กับผู้คนและสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ยากรอบตัว ผู้ทำบุญโดยการเป็นจิตอาสาที่มีความสุขอยู่กับงานตรงหน้าได้อย่างแท้จริง

ไม่ต้องอิงผลใด ๆ ในภายภาคหน้า หรือหวังคุณค่าหน้าตาในสังคม ย่อมแสดงถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมของเขาได้อย่างชัดเจน

ขอแค่เราหมั่นเพียรสร้างกรรมดีขึ้นใหม่ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นอย่างแท้จริง ชีวิตของเราจะต้องดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

 

ที่มา  นิตยสาร Secret


บทความน่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ควร แผ่เมตตา ให้ใครระหว่างสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์กับเจ้ากรรมนายเวร

กรรม 11 ข้อ จากการผิดศีลข้อสาม ธรรมะจากท่าน ว.วชิรเมธี

keyboard_arrow_up