แผ่เมตตา

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : มีคนยืมเงินไป แผ่เมตตา แล้วก็ยังไม่คืน ควรทำอย่างไร

Alternative Textaccount_circle
event
แผ่เมตตา
แผ่เมตตา

มีคนยืมเงินไป แผ่เมตตา ให้แล้วก็ยังไม่คืน ควรทำอย่างไร

ถาม: มีคนยืมเงินไป แต่เขาไม่ยอมคืน แผ่เมตตา และถวายสังฆทานแผ่บุญให้เขาแล้ว แต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้เงินคืน หนูควรวางใจอย่างไรดีคะเพื่อไม่ให้เป็นทุกข์ และควรทำอย่างไรเพื่อให้ได้เงินคืน

พระ ดร.นิตินัย อุดมกัน ตอบปัญหาธรรมนี้ไว้ว่า

การสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตาให้คนที่ยืมเงินเรา ย่อมทำให้จิตใจเราสบายและสงบสุขขึ้น ส่วนว่าเขาจะคืนให้หรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าตัวเขาเองมีมโนสำนึกแค่ไหน เราควรคุยกับเขาดี ๆ ชี้แจงเหตุและผล ถ้าเขาไม่คืน ก็แสดงว่าเขาหมดสัจจะ ไม่ควรคบค้าสมาคมด้วย แค่นั้นเอง

ในเรื่องของ การแผ่เมตตา นี้ พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ได้กล่าวไว้ว่า

จิตที่ประกอบไปด้วยความเมตตา อกุศลทั้งปวง เช่น โทสะ ความอาฆาต พยาบาท ความอิจฉาริษยา ความเบียดเบียนในใจ จะไม่สามารถเข้าแทรกได้ จิตที่มีความหวังดี ปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งปวง หมายใจให้เขามีความสุข ปราศจากทุกข์ จิตนั้นจะเกิดความชุ่มเย็น ปีติ ปราโมทย์ เกิดมุทิตา อนุโมทนา และเมื่อจิตดวงนี้มีความชุ่มเย็น ปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงจะออกมาด้วยความเมตตาปรานี ประเด็นไม่ได้อยู่ที่คำพูด แต่อยู่ที่ความรู้สึกที่เราส่งออกไป

“จงรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ“

ความปรารถนาสูงสุดคือ หมายใจให้สรรพสัตว์ทั้งปวงพ้นจากทุกข์ภัย แล้วอะไรล่ะคือภัยใหญ่ วั ฏ ส ง ส า ร !

ถ้าหวังดี ปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์จริง ๆ ก็ขอให้เขาวิมุตติ หลุดพ้นไปจากระบบการเวียนว่ายตายเกิด ความเวียนวนในสังสารวัฏ การกลับมาแล้ว กลับมาอีก กลับไป กลับมา กลับมา กลับไป ท่านว่ามันน่าสงสาร เพราะมันออกไม่ได้

มีวิธีไหนไหมที่จะทำให้รู้ ให้พ้น การแผ่เมตตา ก็เป็นการย้อนกลับมาที่ตัวเรา เรารู้รึยัง ถ้าตัวเราเองยังไม่รู้ แล้วสัตว์ตัวไหนจะรู้ล่ะ รู้วิธี รู้แผนที่ มันจะพ้นได้ไหม เมื่อเราทราบแผนที่เป้าหมาย ก็เริ่มเดินทางกันได้แล้ว นี่ ล ะ จึ ง จ ะ เ ป็ น ก า ร  แผ่เมตตา อ ย่า ง แ ท้ จ ริ ง

นอกจากนี้ พระราชญาณกวี (ท่านปิยโสภณ) ก็ได้กล่าวถึง การแผ่เมตตา ที่มีการการกรวดน้ำไว้ว่า

ถ้ากรวดน้ำโดยใจไม่มีสมาธิต่อเป้าหมาย ผลก็ไม่เกิด แรงบุญไปไม่ถึง ควรหาที่สงบนั่งนิ่ง ๆ อธิษฐานจิต กำหนดภาพให้ชัดเจน เช่น เราจะ แผ่เมตตา ให้ศัตรู ให้แก่วิญญาณ หรือให้แก่พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นกำหนดภาพของท่านให้ชัดเจนในความรู้สึก แล้วส่งกระแสจิตไป เหมือนเราส่งอีเมล ซึ่งจะต้องใส่ที่อยู่ให้ถูก เสร็จแล้วกด send จึงจะส่งบุญไปถึง พอเข้าใจกระบวนการนี้แล้วก็ทำง่าย ไม่ต้องกังวลว่ามีน้ำหรือไม่มี เพราะนั่นเป็นเพียงพิธีกรรมทางกาย ทางวาจา

ถ้ามีโอกาสกรวดน้ำตอนพระสวดได้ก็ทำ แต่ถ้าไม่สะดวก ก็ค่อยอธิษฐานจิตภาวนาที่บ้านก็ได้ คนที่กล่าวไม่ได้ก็ใช้สมาธิจิตอย่างเดียว การกรวดน้ำคือ ให้น้ำเป็นสักขีพยานในการทำบุญ กรณีที่พลังจิตเราอาจส่งไม่ถึงผู้รับ หรือผู้รับไม่พร้อม ก็ขอแรงเทพ ผู้มีศักดิ์ใหญ่ช่วยเป็นบุรุษไปรษณีย์นำส่ง เช่น ภุมมเทวดา รุกขเทวดา อากาศเทวดา ที่จะเป็นพยานต่อความรู้สึกที่ดีของเรา ขณะเทน้ำควรอธิษฐานขอให้เทพผู้รักษาผืนแผ่นดิน รักษาน้ำ รักษาอากาศ ช่วยนำส่งบุญกุศลต่อไปให้ด้วย

 

ที่มา  นิตยสาร Secret

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

keyboard_arrow_up