เชิญร่วมบุญสร้างห้องสุขาและทางจงกรม วัดป่าเมตตาวนาราม อ.พาน จ.เชียงราย

เชิญร่วมบุญสร้างห้องสุขาและทางจงกรม วัดป่าเมตตาวนาราม อ.พาน จ.เชียงราย

วัดป่าเมตตาวนาราม อ.พาน จ.เชียงราย (ดำริสร้างโดย หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย) ได้ดำเนินการก่อสร้างสุขาและทางจงกรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้พระภิกษุที่บำเพ็ญภาวนาตามถ้ำ ป่า เขา และตามดอย จึงบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าตามกำลัง หรือเป็นเจ้าภาพ ดังรายการต่อไปนี้

-จัดสร้างห้องสุขา ห้องละ 20,000 บาท (จำนวน 5 ห้อง)

-ทางจงกรมเส้นละ 15,000 บาท (มุงหลังคา)

*********************************************

88918
หมายเหตุ
– สอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอาจารย์ ดร.นิตินัย อุดมกัน 091-451-9599 เจ้าอาวาสวัดป่าเมตตาวนาราม
– ในกรณีที่มีปัจจัยเกินจากค่าดำเนินการ ทางวัดจะพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นต่อไป
-รูปที่แสดงนั้นเปนตัวอย่างที่กำลังจะสร้าง
*********************************************

keyboard_arrow_up