อาหารชุดเดียว แต่กรวดน้ำให้สรรพสิ่งมากมาย จะแบ่งกันเพียงพอไหม?

กรวดน้ำ
กรวดน้ำ

อาหารชุดเดียว แต่ กรวดน้ำ ให้สรรพสิ่งมากมายจะแบ่งกันเพียงพอไหม?

ถาม :

เวลาทำบุญ มีอาหารใส่บาตรอยู่แค่ชุดเดียว แต่ตอน กรวดน้ำ กรวดซะมากมาย แบบนี้สรรพสิ่งจะแบ่งบุญกันเพียงพอหรือไม่ พระอาจารย์มีคำตอบ

ตอบ :

สถานะอื่นเขาไม่มีระบบย่อยอาหารเหมือนมนุษย์หรอก เขาอิ่มทางใจ อาหารเพียงชุดเดียวที่เราอุทิศไปนั้นกลายเป็นนามธรรมไม่มีที่สิ้นสุด สรรพสัตว์ทั้งหลายสามารถอนุโมทนาได้โดยทั่วหน้า เพราะ อาหารไม่ใช่ตัวบุญ แต่อาหารเป็นที่ตั้งแห่งบุญ เป็นสื่อผ่านให้เราได้แสดงออกซึ่งการทำบุญบุญเกิดจากกิริยาที่ทำ ไม่ได้อยู่ที่จำนวนอาหารที่ได้มอบไป


ธรรมะจากพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ [email protected]

keyboard_arrow_up