ผิดไหม? เลือกศรัทธาเฉพาะ พระเคร่งวินัย …ท่าน ว.วชิรเมธี มีคำตอบ

พระเคร่งวินัย
พระเคร่งวินัย

ผิดไหม? เลือกศรัทธาเฉพาะ พระเคร่งวินัย …ท่าน ว.วชิรเมธี มีคำตอบ

โยมถาม: ผมเคยสัมผัสชีวิตในวัดมาบ้าง และเห็นพระสงฆ์ไม่ค่อยเคร่งครัดในการรักษาศีลและการปฏิบัติกิจของสงฆ์เท่าที่ควร สนใจเพียงแค่การสวดมนต์ ให้พร และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นทำให้ผมเกิดความลังเลสงสัย จึงเลือกทำบุญและศรัทธาเฉพาะพระที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน หรือ พระเคร่งวินัย เท่านั้น ถือเป็นความคิดที่ไม่ดี เพราะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ครับ

ท่านว.วชิรเมธี ตอบ: การเลือกเคารพนับถือพระสงฆ์ที่มีศีลาจารวัตรงดงามนั้นเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ ก็ตอบได้ว่า เป็นการเลือกปฏิบัติแน่นอน แต่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า “วิเจยฺย ทานํ ทาตพฺพํ” แปลว่า “พึงเลือกเฟ้นให้รอบคอบด้วยปัญญา แล้วจึงพิจารณาว่าจะให้ทานในบุคคลเช่นใด”

การที่เราจะเลือกใครสักคนหนึ่งให้เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ (กัลยาณมิตร) ของตนนั้น เราจะต้องเลือกกันอย่างดีที่สุด เพราะหากเขาไม่มีอะไรที่ประเสริฐเลิศล้ำกว่าเรา ก็เป็นเรื่องเสียเวลาเปล่าเท่านั้นเอง

ความคิดของคุณจึงไม่ใช่ความคิดเสียหายอะไร แต่มีข้อหนึ่งที่พึงระวังไว้ก็คือ อย่ามัวแต่เลือกนับถือเฉพาะพระวิปัสสนาจารย์ (ซึ่งอยู่ป่า) จนลืมไปว่า พระที่จำพรรษาอยู่ในวัดบ้านในเมืองหลวงที่ดีๆ ก็ยังมีอีกมากมาย ในหนังสือ เจ้าชายน้อย มีวรรคทองดีๆ อยู่วรรคหนึ่งซึ่งผู้เขียนชอบมาก คือวลีที่ว่า “สิ่งสำคัญไม่อาจเห็นด้วยตา”

บางครั้งการดูพระดีก็ต้องดูให้ดีๆ ไม่ใช่แค่ด้วยตา แต่ต้องใช้ปัญญาอย่างลึกซึ้ง และประการสำคัญ ต้องดูกันนานๆ

จำคำว่า “นานๆ” ไว้ให้ดี คำคำนี้ใช้เป็นกุญแจสำคัญในการวินิจฉัยอะไรๆ ได้แทบทุกเรื่องทีเดียวเชียว


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ [email protected]

keyboard_arrow_up