ไม่ยอมแพ้แก่โชคชะตา ธรรมะจากพระไพศาล วิสาโล

ไม่ยอมแพ้แก่โชคชะตา ธรรมะจากพระไพศาล วิสาโล
ไม่ยอมแพ้แก่โชคชะตา ธรรมะจากพระไพศาล วิสาโล

ไม่ยอมแพ้แก่โชคชะตา ธรรมะจากพระไพศาล วิสาโล

Playlist : http://www.youtube.com/playlist?list=…
ธรรมะสำหรับผู้ป่วย – ตอนที่ ๙ ไม่ยอมแพ้แก่โชคชะตา
โดย :: พระไพศาล วิสาโล
ให้เสียงอ่านโดย ::: ใกล้รุ่ง อามระดิษ
ขอขอบคุณแผ่นซีดีอันเป็นธรรมจาก ชมรมเพื่อนคุณธรรม

ภาพประกอบ : Novitiation Parade with Parasols, Shwedagon Pagoda, Rangoon ถ่ายโดย Peter Cook UK เมื่อ 31 มีนาคม 2555 ด้วยกล้อง Nikon D60, ภาพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางประทานพร ภาพเขียนสีน้ำโดย จักพันธุ์ โปษยกฤต เขียนเมื่อ พุทธศักราช ๒๕๒๕ สมบัติของจุติ บุญสูงและภาพพระไพศาล วิสาโล จากนิตยสาร A DAY

เครดิต: hiphoplanla

keyboard_arrow_up