แก้กรรม

แก้กรรม ทำได้จริงหรือไม่ พระอาจารย์มีคำตอบ

แก้กรรม
แก้กรรม

แก้กรรม ทำได้จริงหรือไม่ พระอาจารย์มีคำตอบ

ผู้อ่าน ถาม: ผมเห็นมีอาจารย์หลายท่านแนะนำวิธี แก้กรรม ตัดกรรม แต่กรรมเกิดจากการกระทำทางกาย วาจา และใจ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน มีหนักมีเบาต่างกันไป ล้วนแล้วต้องได้รับผลกรรมนั้นไม่ช้าก็เร็ว แล้วเราจะแก้กรรมได้จริงหรือเปล่าครับ

พระมหาธนาธิป มหาธมฺมรกฺขิโต ตอบ: ในทางพุทธศาสนาเราไม่สามารถตัดกรรมได้ การตัดกรรมเป็นเพียงกลยุทธ์ในเชิงจิตวิทยาเพื่อช่วยให้คนคลายความกังวลกับอดีตหรือกังวลเกี่ยวกับผลของการกระทำของเขาเท่านั้น แต่โดยความเป็นจริงแล้วมนุษย์ไม่สามารถแก้ผลของการกระทำจากอดีตได้เลย ดังนั้นจึงไม่มีวิธีการใดที่จะสามารถตัดกรรมหรือตัดการให้ผลของกรรมได้

เรามาทำความเข้าใจกับคำว่ากรรมกันก่อน ในปัจจุบันหลายคนยังมีความเข้าใจผิดกันอยู่ คำว่ากรรมมาจากรากศัพท์ว่า กฺร หรือ กรฺม แปลว่า ทำหรือกระทำ และผลของการกระทำนั้นเราเรียกว่าวิบาก ซึ่งแปลว่า กรรมที่ให้ผลแล้ว ทั้งนี้เกิดจากการกระทำทางกาย เรียกว่า กายกรรม ทางวาจา เรียกว่าวจีกรรม และทางใจ เรียกว่า มโนกรรม จะเห็นได้ว่า ไม่มีทางใดเลยที่จะเป็นโอกาสให้ได้แก้กรรมนั้น ๆ เพราะการกระทำทุกประการล้วนผ่านไปหมดแล้ว ส่วนกรรมจะให้ผลแรง หนักหรือเบา ก็ขึ้นอยู่กับเจตนาในขณะที่กำลังทำกรรมนั้น จะมีเพียงกรรมเดียวเท่านั้นที่ไม่ให้ผล นั่นคือ อโหสิกรรม แปลว่ากรรมที่ไม่ให้ผล เพราะถูกตัดรอนจากเหตุอื่น ส่วนวิบากชนิดอื่น ๆ นั้นย่อมให้ผลไปตามเหตุและปัจจัยของมันเอง พวกเราไม่จำเป็นต้องดิ้นรนเพื่อแก้การกระทำที่หาประโยชน์ไม่ได้ เสียเวลาเปล่า ถ้าไม่สามารถย้อนเวลาได้ ท่านก็ไม่สามารถแก้กรรมได้เช่นกัน ท่านสามารถแก้อดีตด้วยการมองปัจจุบันและทำปัจจุบันให้ถูกต้องด้วยวิธี 3 ประการ คือ

  1.  เมื่อทำแล้วตนเองไม่เดือดร้อน
  2.  คนอื่นก็ไม่เดือดร้อน
  3.  เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น บัณฑิตก็สรรเสริญ นี่ต่างหากที่เป็นวิธีแก้กรรมอย่างตรงจุด

 

ที่มา : นิตยสาร Secret

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: การเดินทางไปสักการะ สังเวชนียสถาน ที่อินเดีย-เนปาล จะเป็นการปิดอบายภูมิได้ 1 ชาติ แน่นอนหรือไม่

keyboard_arrow_up