นิพพาน

Q: คนทั่วไปจะมีโอกาสบรรลุถึงนิพพานได้หรือไม่

นิพพาน
นิพพาน

ถาม : การบรรลุถึง นิพพาน ต้องอาศัยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเช่นนี้แล้วคนทั่วไปจะมีโอกาสบรรลุถึงนิพพานได้หรือไม่ หากมีโอกาสควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ : พระพุทธเจ้ามีพระดำรัสไว้ก่อนจะปรินิพพานว่า หากยังมีผู้ที่เดินตามหลักธรรมอริยมรรคมีองค์ 8 อยู่ โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่เดินตามเส้นทางอริยมรรคมีองค์ 8 ก็มีโอกาสบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ ทั้งนี้เส้นทางของอริยมรรคมีองค์ 8 นั้นคือ การเจริญสติปัฏฐาน 4 ให้สมบูรณ์ มีสติตามดูกาย เวทนา จิต ธรรม หากทำได้ก็มีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพาน

 

ธรรมะจากพระอาจารย์มานพ อุปสโม : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา

keyboard_arrow_up