ติลักขณาทิคาถา แปล

ติลักขณาทิคาถา แปล
ติลักขณาทิคาถา แปล

ติลักขณาทิคาถา
สวดมนต์แปล ทำวัตรเช้า-เย็น โดย วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี
ภาพประกอบ:
1. ท่านพระพุทธโฆสะ หรือพระพุทธโฆสาจารย์ นำคัมภีร์วิสุทธิมรรคที่รจนาแล้ว 3 ชุด ถวายพระสังฆเถระ ท่ามกลางชุมนุมสงฆ์คณะมหาวิหาร ภาพจิตรกรรม ณ วัดกัลยาณีวิหาร ประเทศศรีลังกา
2. ภาพพระพุทธเจ้า ปางสมาธิ ผลงานของ กิตติศักดิ์ โชติพฤกษวัน (เอ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาด­กระบัง (คณะวิทยาศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์) จาก “วาดเล่นๆ กับ จิด-ตระ-ธานี” – http://jitdrathanee.com/Learning/lear…

เครดิต: hiphoplanla

 

คลิกที่นี่! หากต้องการอ่านบทสวด

keyboard_arrow_up