เอตทัคคะ หมวดภิกษุ ตอน พระอัญญาโกณฑัญญะ

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ ตอน พระอัญญาโกณฑัญญะ
เอตทัคคะ หมวดภิกษุ ตอน พระอัญญาโกณฑัญญะ

เอตทัคคะ หมวดภิกษุ – พระอัญญาโกณฑัญญะ เอตทัคคะในทางรัตตัญญู (รู้ราตรีนาน)
ให้เสียงอ่านโดย พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร

เครดิต: hiphoplanla

keyboard_arrow_up