สอนกรรมฐาน การทำใจให้สงบ โดยหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

สอนกรรมฐาน การทำใจให้สงบ โดยหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
สอนกรรมฐาน การทำใจให้สงบ โดยหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
การทำใจให้สงบ พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ วัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

https://www.youtube.com/channel/UCT66…
https://www.facebook.com/Aromdee.Rinnada
https://www.facebook.com/groups/10414…
มูลนิธิพุทธอเนกประสงค์เจ้าของลิขสิทธิ์ เผยแผ่เป็นธรรมทาน ห้ามผลิตเพื่อการจำหน่าย

เครดิต อารมณ์ดี สุขสงบ

keyboard_arrow_up