อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข: ธรรมบรรยาย โดย พระไพศาล วิสาโล

อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข: ธรรมบรรยาย โดย พระไพศาล วิสาโล
อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข: ธรรมบรรยาย โดย พระไพศาล วิสาโล

ธรรมะบรรยาย “อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข” โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ณ บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับบลิชชิ่ง จำกัด มหาชน

keyboard_arrow_up