บทเพลงแผ่เมตตา

บทเพลงแผ่เมตตา : พลพล

account_circle
event
บทเพลงแผ่เมตตา
บทเพลงแผ่เมตตา

บทเพลงแผ่เมตตา : พลพล

บทเพลงแผ่เมตตา เพลงนี้ ร้องโดย พลพล

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนฺตุ สัพเพ สัตตา อัพยาปัชฌา โหนฺตุ
สัพเพ สัตตา อะนีฆา โหนฺตุ สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้นเ­ถิด ฯ

เครดิต: เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก

keyboard_arrow_up