Q: ทำงานวิจัยโดยใช้สัตว์ทดลอง บาปหรือไม่

ถาม

ทำงานวิจัยโดยใช้สัตว์ทดลอง บาปหรือไม่

ตอบ

ถือว่าเป็นบาปสีขาว เพราะมีประโยชน์เพื่อการศึกษาผลที่ได้คือได้ทั้งบุญและบาป แต่เป็นบาปแบบลหุโทษสามารถขอขมาอโหสิกรรมให้กันได้ ถ้าอยากสบายใจก็ขอขมาด้วยการจุดธูปบอกกล่าว เช่นเดียวกับกรณีนักศึกษาแพทย์ที่เคารพอาจารย์ใหญ่ สำหรับสัตว์ทดลองก็ให้จุดธูปตั้งจิตอธิษฐานว่า เราทำเพื่อการศึกษา นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์แก่คนหมู่มาก และสิ่งใดที่ทำการทดลองศึกษาซึ่งอาจล่วงเกินไปด้วยกาย วาจา ใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอจงอโหสิกรรม อย่าได้มีเวรกรรมต่อกัน

 

พระ ดร.นิตินัย อุดมกัน สำนักสงฆ์เมตตาวนาราม จังหวัดเชียงราย พระอาจารย์ผู้ไขปัญหาธรรม


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ [email protected]

keyboard_arrow_up