เมื่อสิ่งที่เห็นไม่ใช่ความจริง ความเป็นจริงคือสิ่งที่เราไม่เชื่อ – พระอาจารย์ชาญชัย

พระอาจารย์ชาญชัย
พระอาจารย์ชาญชัย

เมื่อสิ่งที่เห็นไม่ใช่ความจริง ความเป็นจริงคือสิ่งที่เราไม่เชื่อ – พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

สิ่งที่เราเห็นหลายอย่างไม่ใช่ความจริง ขณะที่มีความจริงอีกหลายอย่างที่เราไม่เห็น พระอาจารย์ชาญชัย

สิ่งที่เราเชื่อหลายอย่างก็ไม่ใช่ความจริง ขณะที่มีความจริงอีกหลายอย่างที่เราไม่เชื่อ

ชีวิตของเราจึงอยู่กับสิ่งที่ลวงตา ลวงใจ

เราเห็นแสงแดดสีใสหรือโปร่งสี ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง เพราะความเป็นจริงแสงแดดมี 7 สี มี ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง เราจะเห็นความเป็นจริงดังกล่าวก็ต่อเมื่อเกิดรุ้งกินน้ำหรือพระอาทิตย์ทรงกลด

คืนขึ้น 15 ค่ำเราเห็นแสงจันทร์นวลผ่อง เราต่างก็ชอบดูพระจันทร์เต็มดวง ความงามของแสงจันทร์ที่เราเห็นไม่ใช่ของจริง เพราะดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ที่เราเห็นนั้นคือแสงอาทิตย์สะท้อนจากดวงจันทร์

เราไม่เห็นเชื้อโรคในอากาศ ทั้งๆ ที่ในอากาศมีเชื้อโรค ที่เรามองไม่เห็นก็เพราะเชื้อโรคมีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะเห็น

เรามองไม่เห็นขนตา ขอบตา ทั้งๆ ที่อยู่ใกล้ตาเราที่สุด ทั้งนี้เพราะสิ่งดังกล่าวตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เอื้อให้เราเห็น

ภพภูมิอันเป็นถิ่นที่เกิดของสัตว์โลกมีอยู่ถึง 31 ภพภูมิ แต่เรากลับได้เห็นได้สัมผัสเพียง 2 ภพภูมิ คือ มนุษย์กับสัตว์เดรัจฉาน เทวดามีอยู่ 6 ชั้น พรหมมีถึง 20 ชั้น อยู่สูงและไกลเกินกว่าที่เราจะมองเห็น เช่นเดียวกับนรก เปรต อสุรกาย ที่อยู่ในภพภูมิเดียวกันกับสัตว์เดรัจฉาน (จัดอยู่อบายภูมิ) แต่ที่อยู่และรูปกายของเขาไม่เอื้อให้เรามองเห็น

สิ่งที่เราไม่เห็นมิใช่ว่าจะไม่มี แม้สิ่งที่มีอยู่แนบชิดเราก็ยังมองไม่เห็น

นอกจากจะมีสิ่งลวงตาแล้ว ยังมีสิ่งลวงใจ ทำให้เราเชื่อในสิ่งที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงด้วย เป็นต้นว่า

เราไม่เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เช่น ไม่เชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด ไม่เชื่อว่าการเกิดเป็นทุกข์ แต่เราสามารถหลุดพ้นจากวงจรของการเกิดได้ ไม่เชื่อเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นต้น

แต่เรากลับไปเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อ เช่น ไปเชื่อว่าพระเจ้าหรือพระพรหมเป็นผู้ลิขิตชีวิตเรา ไปเชื่อเรื่องการบนบานศาลกล่าว ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย ไปเชื่อเรื่องโชคชะตาราศี ทำให้ชอบเสี่ยงโชคหรือเล่นการพนัน นอกจากนี้ยังชอบดูหมอ ไปเชื่อเรื่องการสะเดาะเคราะห์เพื่อแก้กรรม เชื่อเรื่องการเปลี่ยนชื่อ เชื่อเรื่องฮวงจุ้ย ว่าจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น เหล่านี้ล้วนเป็นความเชื่อที่นอกพระพุทธศาสนา เป็นมิจฉาทิฐิ ไม่ใช่ทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้

 

คลิกเลข 2 ด้านล่าง เพื่ออ่านหน้าถัดไป>>>

keyboard_arrow_up