การมีชีวิตอยู่อย่างไม่กลัว โดย พระมหาวรพรต กิตฺติวโร

Alternative Textaccount_circle
event

การมีชีวิตอยู่อย่างไม่กลัว โดย พระมหาวรพรต กิตฺติวโร 

ยุคสมัยนี้เป็นยุคที่มรสุมถาโถมเข้ามา ผู้คนจิตใจเร่าร้อน วุ่นวาย อย่างปัจจุบันก็มีเรื่องของไวรัสเกิดขึ้น ผู้คนตื่นตระหนก เกิดความกลัว เกิดความทุกข์ทรมานจิตใจ เราจะผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้อย่างไร

พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “ เธอจงมีธรรมเป็นเกราะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง อย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลย”

ฝึกสติปัฏฐาน จนมีจิตใจที่ตั้งมั่น เข้าถึงธรรมที่บริสุทธิ์ แล้วท่านทั้งหลายจะพบกับความร่มเย็น ความสงบสุข ความมั่นคงจากข้างใน

ชีวิตคนเราไม่ต้องการอะไรมากมายเลย แต่ที่มันกระเสือกกระสนทุรนทุราย เพราะว่าความทะยานอยากมันชักนำไป แต่เมื่อไรที่เราตื่นขึ้น มีจิตใจที่ตั้งมั่น มีธรรมเป็นเกราะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง สลัดความทุกข์ทรมานทุกอย่างออก ท่านจะพบกับชีวิตที่มีความร่มเย็นเป็นสุข และสงบเย็น เราสร้างได้ด้วยตัวของเราเองด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่

อะไรมันจะเกิดก็เกิด อะไรจะดับก็ดับ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่มีการบังเอิญหรอก เป็นไปตามปัจจัยที่เกิดขึ้น จิตที่ไม่ได้รับการฝึกฝน จะหวั่นไหว ทุรนทุราย  เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นก็ตื่นตระหนก เกิดความเครียด ความกดดัน เกิดความกลัว เกิดความเร่าร้อน

แต่ถ้าท่านทั้งหลายฝึกสติปัฏฐานสี่อยู่เนืองๆ จนมีจิตใจที่ตั้งมั่น มีธรรมเป็นเกราะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง ท่านจะไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น อะไรมันจะเกิดก็เกิด อะไรจะดับก็ดับ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีการบังเอิญ  ความตายยังไงมันเกิดขึ้นแน่นอน ต่อให้ไม่ตายจากไวรัส ถึงคราวที่จะต้องตาย ท่านนอนอยู่กับบ้านก็ต้องตาย มันเกิดได้กับทุกคน ในทุกโอกาส ทุกเวลา

ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามพระอานนท์ว่า “ อานนนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้ง “ พระอานนท์กราบทูลว่า “ระลึกถึงความตายวันละ 7 ครั้งพระเจ้าค่ะ” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ตถาคตระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก” นี่พระพุทธเจ้านะโยม ท่านระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา มันไม่สำคัญว่าเรามีอายุเท่าไหร่ 20 ปี 40 ปี 60 ปี หรือ 80ปี

มันสำคัญว่าเมื่อไหร่เราจะตื่นขึ้นต่างหาก ตื่นขึ้นแล้วก้าวเดินในเส้นทางที่ถูกต้อง จนหลุดพ้นจากกองทุกข์ ตายก่อนตาย ดับความทุกข์ทรมานทั้งปวง เข้าถึงธรรมที่บริสุทธิ์ อันนี้สำคัญกว่าถ้าท่านดับเป็น ตายก่อนตาย สังขารมันจะเกิดก็เกิด จะดับก็ดับ มันไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องกังวล เพราะกิจที่แท้จริงคือการตายก่อนตาย เข้าถึงความสงบเย็นของธรรมชาติ แล้วท่านทั้งหลายจะมีชีวิตที่ร่มเย็น พบกับความสงบสุขที่แท้จริงคือ พระนิพพานได้

ก็พอสมควรแก่เวลา ขอความผาสุก ความเจริญในธรรม จงมีแก่ทุกท่านเทอญ

 

ที่มา : ถอดความจากถ่ายทอดสดรอบเช้า เพจมูลนิธิเดินจิต เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563  ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี (ศูนย์ 4)

 

สามารถติดตามศึกษาธรรมะและแนวทางการปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์มหาวรพรต กิตฺติวโรได้ที่ >>> เพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/duenjitpage/และ เว็บไซต์ https://www.duenjit.com

รับชมคลิปธรรมะและการปฏิบัติธรรมโดยพระมหาวรพรต กิตฺติวโรได้ที่ >>> https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

 


บทความน่าสนใจ

“เดินจิต” ถ่ายทอดธรรมจากจิตสู่จิต โดย พระวิปัสสนาจารย์ พระมหาวรพรต กิตฺติวโร

การฝึกสติสามารถตัดภพชาติได้อย่างไรบ้าง : พระมหาวรพรต กิตฺติวโร 

“กรรมชั่ว” ความเผ็ดร้อนที่สืบเนื่องไปถึงชาติหน้า โดยพระมหาวรพรต กิตฺติวโร

สมเด็จพระสังฆราชประทานปัจจัย 2 ล้านบาท จัดซื้อหน้ากากอนามัยแจกพระสงฆ์ป้องกันโควิด-19

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีใจดี ตัดเย็บหน้ากากอนามัยแจกฟรี

keyboard_arrow_up