สติ

สติ…ต้องทำเองสร้างเอง ธรรมะดี ๆ โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

Alternative Textaccount_circle
event
สติ
สติ

หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ ได้กล่าวถึงเรื่องของ “สติ” แก่ผู้มาปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าสุคะโต ไว้ตอนหนึ่งว่า

สติมันจะมีได้ก็ต้องสร้างต้องประกอบ ไม่ใช่อ้อนวอนขอร้องไปซื้อไปหาแห่งหนตำบลใด อยู่กับการกระทำของเรา อยู่ในกายอยู่ในใจ ปลูกขึ้นมาสร้างขึ้นมา ประกอบขึ้นมาให้มันมี ถ้ามีแล้วมันก็ละความชั่ว ทำความดี จิตมันก็บริสุทธิ์ไปเอง นี้คือหลักของความจริง ความจริงมันอยู่ตรงนี้

การละความชั่ว การทำความดี การทำจิตให้บริสุทธิ์ ถ้าทำถูกมันก็ง่าย ความดีก็เกิดขึ้นมาเป็นพวง ๆ ความชั่วก็หมดไปเป็นพวง ๆ เหมือนกัน มันมีสิ่งที่ถูก มันมีสิ่งที่ผิด มันมีสูตร มันมีสูตรสำเร็จ สูตรชีวิตเหมือนกับการได้เรียนได้รู้อะไรมา มีหลักสูตร สูตรคณิตศาสตร์ สูตรยาสมุนไพร สูตรอะไรต่าง ๆ เมื่อรวมกันเข้ามันเป็นต้นไม้ มันเป็นพืช พอเอาเข้ามากินมาสัมผัสกับกายกับธาตุ มันก็กลายเป็นประโยชน์ กลายเป็นหยูกเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บหาย มันเป็นของจริงอยู่เช่นนั้น

สูตรของการบรรลุธรรมนี้ก็เหมือนกัน มีแล้ว มีพร้อมแล้ว พระพุทธองค์ศาสดาของเราเป็นผู้ที่ค้นพบในกายอันกว้างศอกยาววาหนาคืบนี้ มีสัญญา มีจิต มีใจ มีอะไรทุกอย่าง ที่มันจะเป็นตำราที่ทำให้เราได้เรียนได้รู้ โดยเฉพาะสูตรอริยสัจ 4 เป็นสูตรที่คลุมในการศึกษาทั้งหมดของโลกก็ว่าได้ เอาหลักของสติปัฏฐานเป็นหลักของการพัฒนา เป็นหลักของการวิวัฒน์พัฒนาทำอะไรก็สำเร็จ มันมีเหตุ มันมีปัจจัย จะทำอะไร จะแก้อะไรต้องแก้ที่เหตุ ต้องแก้ที่ปัจจัยประกอบที่เหตุ จึงเป็นหลักที่เป็นสัจธรรม

สัจธรรมมีอยู่ 4 อย่าง คือ หลักอริยสัจ 4 เอาไปประกอบกับสิ่งไหนก็ได้ที่เป็นตามภาวะของสิ่งนั้น ๆ เช่น มันร้อน เราก็ต้องดูเหตุที่มันร้อน มันก็ต้องมีเหตุ มันหนาวก็ต้องมีเหตุ มันหิวก็ต้องมีเหตุ มันสุขมันทุกข์มันก็ต้องมีเหตุ มันไม่สุขไม่ทุกข์มันก็ต้องมีเหตุ มันไม่ร้อนไม่หนาวมันก็ต้องมีเหตุ เหตุอริยสัจ 4 เอาไปแก้ตั้งแต่รากหญ้าจนถึงดอก ถึงผล ถึงมรรคผล นิพพาน เราจึงได้สูตรอันเยี่ยมยอดเป็นมรดกของชีวิตเรา

(สติ)

ที่มา  ทางลัดสู่การบรรลุธรรม โดย หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

Image by TuendeBede from Pixabay

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

ดับความโกรธด้วยการให้อภัย ธรรมะเตือนสติโดย พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ

เจริญมรณสติ วิถีสู่นิพพาน โดย พระไพศาล วิสาโล

keyboard_arrow_up