พระสารีบุตร

พระภิกษุหากินอย่างไร คำตอบที่น่าสนใจจากพระสารีบุตร

Alternative Textaccount_circle
event
พระสารีบุตร
พระสารีบุตร

พระภิกษุหากินอย่างไร คำตอบที่น่าสนใจจาก พระสารีบุตร

ครั้ง พระสารีบุตร อัครสาวกของพระพุทธเจ้า กำลังบิณฑบาตอยู่ในกรุงราชคฤห์ แล้วแวะฉันภัตตาหารจากบาตรยังเชิงผาแห่งหนึ่ง นางปริพาชิกา (นักบวชหญิงนอกศาสนา) ชื่อว่า “สุจิมุขี” จำพระสารีบุตรได้ว่าท่านได้รับการยกย่องจากพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า เป็นผู้มีปัญญามาก

นางจึงเข้าไปหาพระเถระแล้วถามว่า “ท่านก้มหน้าฉันหรือพระคุณเจ้า”  พระสารีบุตรตอบว่า “้เราไม่ได้ก้มฉัน น้องหญิง”

“เช่นนั้นท่านเงยหน้าฉันหรือ” 

“เรามิได้เงยหน้าฉัน”

“หรือท่านมองทิศใหญ่ฉันเช่นนั้นหรือ”

“เรามิได้มองทิศใหญ่ฉัน”

“ท่านมองทิศน้อยฉันหรือพระคุณเจ้า”

“เรามิได้มองทิศน้อยฉันหรอกน้องหญิง”

นางปริพาชิกามึนงงในคำตอบของพระสารีบุตรแล้วกล่าวขึ้นว่า “พระคุณเจ้า ไม่ก้มหน้าฉัน ไม่เงยหน้าฉัน ไม่มองทิศใหญ่และทิศเล็กฉัน แล้วพระคุณเจ้าฉันอย่างไรเจ้าคะ ดิฉันเห็นมานักต่อนักแล้วว่านักบวชทั้งหลายชอบฉัน (หากิน) กับเดรัจฉานวิชา บางพวกพยากรณ์พื้นที่ ดิฉันเรียกว่า ก้มหน้าฉัน บางพวกดูดวงดาว (พยากรณ์ดวงชะตาด้วยดวงดาว) ดิฉันเรียกว่า เงยหน้าฉัน บางพวกชอบเป็นตัวแทนและสื่อสาร (กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ) ดิฉันเรียกว่า ดูทิศใหญ่ฉัน บางพวกชอบพยากรณ์จากอวัยวะ (ตรงกับศาสตร์นรลักษณ์) ดิฉันเรียกว่า ดูทิศน้อยฉัน

 

 

พระสารีบุตรจึงตอบเรื่องการฉัน (หากิน) ของพุทธบุตรว่า “พุทธบุตรของพระสมณโคดม มิได้เลี้ยงชีพด้วยเดรัจฉานวิชา จึงไม่ก้มหน้า ไม่เงยหน้า ไม่ดูทิศใหญ่และทิศน้อยฉัน ตามที่น้องหญิงถาม แต่พุทธบุตรจะภิกขา (เที่ยวขออาหาร) จากผู้ที่มีความปรารถนาจะให้ พุทธบุตรจึงจะฉัน “

นางปริพาชิกาได้ยินดังนั้นถึงกลับปีติและกล่าวว่า “พุทธบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ไม่มีโทษ รับอาหารจากผู้ที่ปรารถนาจะให้ ไม่ฉันด้วยการก้มหน้า เงยหน้า ดูทิศใหญ่ และทิศน้อย พระภิกษุผู้เจริญทั้งหลายเป็นผู้ปราศจากซึ่งโทษ นทั้งหลายโปรดใส่บาตรพุทธบุตรเหล่านี้เถิด”

เหตุการณ์การสนทนาระหว่างพระสารีบุตรกับนางสุจิมุขี ทำให้เห็นว่านักบวชในสังคมอินเดียโบราณช่วงสมัยพุทธกาล เป็นเจ้าพิธี เป็นผู้มีความรู้ในด้านพยากรณ์ แล้วใช้ความรู้นี้เพื่อกอบโกยเงินทอง จนทำให้นางสุจิมุขีเหมารวมว่านักบวชย่อมหากินกับเดรัจฉานวิชา แต่นางได้ทราบแล้วว่ายังมีนักบวชที่ไม่ได้หากินกับเดรัจฉานวิชา คือ ภิกษุ นั่นเอง

 

ที่มา :

สุจิมุขีสูตร 

ภาพ :

https://pixabay.com


บทความน่าสนใจ

Dhamma Daily : ดูดวงกับพระ ผิดหรือไม่

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : พระสงฆ์ดูดวง ถือเป็นกิจของสงฆ์หรือไม่ ผิดวินัยหรือเปล่า

พระวินัย สิ่งที่พระและฆราวาสควรรู้ไว้ไม่เสียหลาย

เปิดพระวินัย 4 ข้อ ที่ทำให้พระเป็นปาราชิก

ทำไมพระต้องบิณฑบาต คลายข้อสงสัยกิจของสงฆ์ที่ปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล

keyboard_arrow_up