เกิดเป็นคน

“ถ้าอยากเกิดเป็นคน” บทความธรรมะดี ๆ โดย พระกรภพ กิตติปญฺโญ

Alternative Textaccount_circle
event
เกิดเป็นคน
เกิดเป็นคน

ถ้าอยาก เกิดเป็นคน บทความธรรมะดี ๆ โดย พระกรภพ กิตติปญฺโญ

กรรมที่มีส่วนสำคัญกับการที่จะให้วิญญาณแต่ละดวงไปเกิดที่ไหน คือจะไปสุคติภูมิ หรือไปอบายภูมิ จะมีอยู่ 3 ตัวด้วยกัน คือ ครุกกรรม อาจิณณกรรม และอาสันนกรรม เกิดเป็นคน

ครุกกรรม (หรือครุกกรรม) คือกรรมหนักที่รุนแรงไม่ว่าจะทางดีหรือไม่ดีก็ตาม มีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของวิญญาณดวงนั้น ๆ เป็นอันดับแรก นอกเสียจากว่าคนคนนั้นไม่เคยทำกรรมหนักอะไรไว้ อาจิณณกรรม หรือกรรมที่ทำอยู่เป็นประจำ ทำเป็นนิสัย ก็จะได้สิทธิ์เป็นตัวกำหนดภพภูมิวิญญาณดวงนั้น

โดยปกติจิตของคนเราก็มักจะคุ้นชินกับสิ่งที่เราทำเป็นนิสัย หรือทำอยู่เป็นประจำ เช่นตลอดชีวิตทำแต่บุญทำแต่กุศล จิตควรจะเป็นกุศลมากกว่าเป็นอกุศล ตายไปก็น่าจะได้ไปเกิดในสคติภูมิ แต่หากทำกรรมชั่วตลอดหรือทำอยู่เป็นอาจิณ จิตจะเป็นอกุศล เมื่อตายไปก็น่าจะไปเกิดในอบายภูมิ นี่ว่ากันโดยเหตุโดยผล แต่จะถือเป็นกฎตายตัวไม่ได้ เพราะความเที่ยงแท้แน่นอนแทบไม่มีอยู่ในโลกนี้

คนที่ทำกรรมดีเป็นอาจิณ แต่ตอนจิตใกล้จะดับ กลับพลาดไป จิตเกิดเป็นอกุศล ไปนึกห่วง วิตกกังวล หรือนึกโกรธ นึกแค้นอะไรเข้า อาสันนกรรมจะมาช่วงชิงสิทธิ์นั้น พาไปเกิดในอบายภูมิทันที ไม่ใส่ใจว่าจะทำกรรมดีอยู่เป็นประจำหรืออย่างไร เช่นเดียวกัน คนที่ทำแต่กรรมชั่ว หากตอนจิตจะดับเกิดทำจิตให้เป็นกุศลได้ ก็จะได้ไปเกิดในสุคติ

ดังนั้น คนที่ทำดีเป็นอาจิณ อยู่ในศีลในธรรมมาตลอด แล้วพลาดไปห่วงหรือไปโกรธตอนจิตจะดับ ทำให้ไปเกิดในอบายภูมิ จึงมีให้เห็นอยู่ไม่น้อย ทั้งในตำราและคำบอกเล่าของครูบาอาจารย์ ส่วนคนที่ทำกรรมชั่วเป็นอาจิณ ไม่สนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษ แล้วทำจิตให้เป็นกุศลตอนจิตจะดับนั้น อาจเป็นไปได้เช่นกันในกรณีที่ได้ฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์หรือเกิดสำนึกผิดอย่างจริงใจ แต่คงจะยากมากเหลือเกิน เพราะเมื่อทำกรรมชั่วมาตลอด พลังที่จะนึกถึงกุศลได้ก่อนจิตจะดับย่อมน้อยนิด และจากประสบการณ์ของผู้เขียนยังไม่เคยได้ยินได้ฟังว่ามีกรณีเช่นว่านี้ แต่มิได้หมายความว่าจะไม่มี ดังนั้นทางที่ดีพยายามสร้างกรรมดีอยู่เป็นประจำและฝึกจิตให้เป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาจะดีที่สุด

กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมก็คือ กรรมที่เราทำไม่ว่าจะดีหรือชั่ว เราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรรมนั้นเป็นตัวกำหนดว่า เมื่อวิญญาณออกจากร่างนี้จะต้องไปอาศัยร่างใดในภพภูมิใด จะเป็นสุคติภูมิหรืออบายภูมิ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า วิญญาณที่จะไปสู่สุคติภูมิ เปรียบเหมือนเขาโค คือไปเกิดเป็นมนุษย์ เทวดาหรือพรหม ซึ่งมีทั้งหมดถึง 27 แห่ง คือ มนุษย์ 1 แห่ง สวรรค์ 6 ชั้น รูปพรหม 16 ชั้น อรูปพรหม 4 ชั้น

ส่วนวิญญาณนั้นที่จะไปสู่ทุคติภูมิหรืออบายภูมิ เปรียบเหมือนขนโค ซึ่งมีอยู่เพียง 4 แห่ง คือ สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย และสัตว์นรก นับเป็นอัตราส่วน 1 ต่อกี่ล้าน โปรดคำนวณเอาเอง

เพื่อให้เห็นจริงเห็นจัง ลองดูรอบ ๆ ตัวเราก็ได้ว่า ในบ้านเราอยู่กันกี่คน แล้วสารพัดสัตว์ที่อยู่ในบ้าน อยู่ในสนาม ในรั้วบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็นจิ้งจก ตุ๊กแก ยุง แมลงวัน มด ปลวก ฯลฯ มีจำนวนเท่าไร และที่อยู่ในป่าเขาลำเนาไพร อยู่ในแม่น้ำ มหาสมุทรที่ไม่มีคนอาศัยอยู่อีกเท่าไร

 

ที่มา  จะเสียอะไรถ้าได้ปฏิบัติธรรม โดย พระกรภพ กิตติปญฺโญ  สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

Secret Magazine (Thailand)

IG @Secretmagazine


บทความน่าสนใจ

ผลกรรมที่ทำให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน

“ดี ชั่ว…เราเลือกได้” สนทนาธรรมกับ พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

keyboard_arrow_up