ดับความโกรธ

ดับความโกรธ ด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า

ดับความโกรธ
ดับความโกรธ

อบรมตนเองเพื่อ ดับความโกรธ ด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า โดย พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ

หากสอนใจตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้ว ยังไม่อาจดับเพลิงแห่งความโกรธที่ลุกไหม้เผาใจอยู่ลงได้ วิธีต่อมาให้ลองใช้วิธีอบรมใจตนเองด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า เช่น นึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงสอนภิกษุทั้งหลายว่า

“ภิกษุทั้งหลาย หากโจรใจเหี้ยมพึงเอาเลื่อยมาเลื่อยเธอให้ขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ ถ้าผู้ใดยังคิดประทุษร้ายโจรนั้นอยู่ ผู้นั้นยังหาชื่อว่าทำตามโอวาทเราไม่”

พระองค์ทรงเตือนพวกเราว่า แม้จะถูกทำร้าย แต่ถ้าไม่โกรธ ความเจ็บนั้นจะอยู่เพียงแค่กายภายนอก แต่หากโกรธ ความเจ็บจากการถูกทำร้ายนั้นซึมลึกเข้าไปเป็นความทรมานของจิตใจ และฝังแน่นอยู่ในใจเป็นความเจ็บทรมานข้ามภพข้ามชาติ นั่นคือความพยาบาทอาฆาตจองเวรอย่างไม่มีวันจบ

เพียงไม่โกรธเท่านั้น ชีวิตก็เป็นอิสระแล้วจากการเป็นทาสของความพยาบาทจองเวร

ดับความโกรธ
Photo by Patrick Fore on Unsplash

อีกพระโอวาทหนึ่ง พระองค์ตรัสไว้ว่า

“ผู้ใดโกรธตอบ ผู้นั้นเลวกว่าผู้โกรธก่อน ผู้ไม่โกรธตอบชื่อว่าเป็นผู้ชนะสงครามที่ชนะได้โดยยาก ผู้ที่รู้ว่าคนอื่นโกรธตัวแล้ว แต่ส่วนตนเป็นผู้มีสติสงบเสงี่ยมอยู่ ชื่อว่าประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่คนทั้งสองฝ่าย คือทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่น”

พระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้ตอบโต้คนที่กำลังโกรธอยู่ด้วยการโกรธตอบ แต่ทรงสอนให้อภัย ให้รีบดับความโกรธในใจของตนนั้นลงเสีย เป็นที่พึ่งแก่ตน ทั้งยังเป็นที่พึ่งแก่คนอื่นได้ด้วย เพราะเมื่อเราไม่โกรธตอบ ไม่ทะเลาะตอบ ก็เหมือนไม่ยื่นมือออกไปรับการปรบของเขา เสียงปรบมือก็ไม่มี ปรบเมือข้างเดียวย่อมไม่ดัง เมื่อไม่มีคู่ทะเลาะด้วย ไม่ช้าเขาก็เย็นลงได้เอง

อย่าเป็นนักเสียสละไม่เข้าท่า ที่จะขอเย็นเป็นคนสุดท้าย หลังจากคนอื่น ๆ เย็นลงแล้ว

…มีคำสอนของพระพุทธองค์ที่ควรนำมาอบรมตนอีก เช่น คำสอนที่อุปมาคนขี้โกรธว่าเหมือนกับดุ้นฟืนเผาผี ที่ไฟติดทั้งสองข้าง ตรงกลางเปื้อนคูถ จะจับข้างไหนของปลายทั้งสองก็ล้วนแต่ร้อน จะจับตรงกลางก็เปื้อน

หมายความว่า คนขี้โกรธเป็นคนที่คบยาก ใครที่คบด้วยต้องคอยระวังตัวอยู่เสมอ จะทำอะไรหรือจะพูดอะไรต้องคิดแล้วคิดอีก เกรงว่าจะทำให้เขาโกรธ

อีกประการหนึ่ง คนขี้โกรธมักเป็นคนเข้าใจอะไรได้ยาก ต่อให้พยายามอธิบายอย่างไรก็ไม่รับฟัง ใครสอนก็ไม่ได้ เขาจึงเป็นคนไม่มีเหตุผล เป็นคนที่ไม่ยอมใคร เอาแต่ใจตัวเอง จึงเป็นคนที่ผู้อื่นคบด้วยลำบาก อยู่ด้วยยาก เอาใจไม่ถูก

 

กดเลข 2 ด้านล่างเพื่ออ่านหน้าถัดไป>>>

keyboard_arrow_up