ต้นบุญธรรมสถาน

ต้นบุญธรรมสถาน สัปปายสถานของทุกเพศทุกวัย

Alternative Textaccount_circle
event
ต้นบุญธรรมสถาน
ต้นบุญธรรมสถาน

ต้นบุญธรรมสถาน สัปปายสถานของทุกเพศทุกวัย

จังหวัดชลบุรี นอกจากมีท้องทะเลเป็นดั่งสถานที่พักผ่อนหย่อนกายแล้วยังมี ต้นบุญธรรมสถาน  สถานปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นดั่งสถานที่พักผ่อนหย่อนจิตใจที่แสนสงบอยู่ด้วย

คุณกฤช  ดร.กมลพร คุณศรัณจ์ภัทร และ คุณวรุตม์ บัณฑิตยานนท์ สร้างต้นบุญธรรมสถานบนเนื้อที่กว่า 10 ไร่  ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.2549  เพื่อเปิดเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนที่สนใจได้เข้ามาปฏิบัติฟรี  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมมีลานปฏิบัติธรรมหลายแห่งให้เลือกปฏิบัติได้ตามอัธยาศัย  เช่น  ลานพระพุทธรัชธรรมมุนีศรีหนาท  ลานพระพุทธรูปหินแกรนิตแกะสลักปางประทานพรสูง 5 เมตรลานพระแม่กวนอิมหินหยกขาวสูง 4 เมตร  และอาคารปฏิบัติธรรมหลังใหญ่ซึ่งมีชื่อว่า  นาถกรณธรรม

ศูนย์แห่งนี้เปิดอบรมให้เข้าปฏิบัติธรรมครั้งละประมาณ 100 คนโดยกราบเรียนเชิญพระวิปัสสนาจารย์คณะวิทยากรหลากหลายท่านสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความรู้ เช่น  พระภาสกร  ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)  พระมหาอดิศักดิ์  อภิปญฺโญ  อาจารย์ธรรมธีระธรรมพิสุทธิ์  อาจารย์วัลลภ  ชวนปัญโญ อาจารย์ภัทรนิธิ์  วิสุทธิศักดิ์  เป็นต้น

แนวทางปฏิบัติ

ต้นบุญธรรมสถานอบรมปฏิบัติธรรมตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 ได้แก่  กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน  เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน  จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน  และธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

 

ระเบียบปฏิบัติ

1. โทรศัพท์แจ้งความจำนงว่าจะมาปฏิบัติธรรมวันใด  ศูนย์แห่งนี้เปิดให้เข้ามาปฏิบัติเดือนละ 1 ครั้ง  ครั้งละ 3 - 5 วัน (ดาวน์โหลดปฏิทินปฏิบัติธรรมได้ทาง www.dhammasiri.or.th)

2. แต่งกายด้วยชุดขาวสำหรับปฏิบัติธรรม

3. งดใช้เสียง รวมถึงปิดเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท

4. ปฏิบัติธรรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

กิจวัตรปฏิบัติธรรม

หลังจากเดินทางถึงศูนย์  ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องลงทะเบียน  แล้วเก็บสัมภาระเข้าที่พักในบริเวณที่ธรรมบริกรจัดเตรียมไว้ให้  จากนั้นเปลี่ยนเป็นชุดขาวสำหรับปฏิบัติธรรม  อาราธนารับศีล 8  พร้อมปิดวาจาตลอดระยะเวลา 3 - 5 วันของการปฏิบัติธรรม

พระวิปัสสนาจารย์และคณาจารย์จะสอนวิธีเดินจงกรม  พร้อมสอบอารมณ์เพื่อปรับท่าเดินให้ถูกต้อง  สับเปลี่ยนกับการนั่งสมาธิอย่างมีสติตามหลักมหาสติปัฏฐาน 4

กิจกรรมที่ได้รับความนิยมที่สุดคงหนีไม่พ้นช่วงเย็นของทุกวัน  นั่นคือกิจกรรมถาม – ตอบปัญหาธรรมะ  ในวันที่ทีมงาน Secret เข้าไปสังเกตการณ์นั้น  เป็นกิจกรรมปฏิบัติธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง  คำถามส่วนใหญ่จึงเป็นปัญหาธรรมะในทัศนะของวัยรุ่น  ซึ่งพระภาสกร  ภูริวฑฺฒโนพระวิปัสสนาจารย์ ก็ตอบคำถามได้ตรงใจวัยรุ่น  เรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มได้ตลอดเวลา

ถ้าอยากรู้ว่าการมีสติจะสร้างความสงบและความสุขได้มากมายเพียงใดต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวเอง


ต้นบุญธรรมสถานตั้งอยู่ที่ 22/5  หมู่ 5 ตำบลเหมือง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี (ดาวน์โหลดแผนที่ได้ทาง www.dhammasiri.or.th/map.php)  สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.กมลพร โทรศัพท์ 09-1636-5594 และ 0-2353-6166


เรื่อง ชลธิชา  แสงใสแก้ว  ภาพ วรวุฒิ  วิชาธร

ที่มา : คอลัมน์ Travel in peace นิตยสาร Secret


บทความน่าสนใจ

Dhamma Daily: ทำอย่างไร เมื่อพ่อแม่ ไม่เห็นด้วยที่ไปปฏิบัติธรรม

ธรรมชาติ สอนธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรม วัดทุ่งไผ่

20 ความอัศจรรย์ที่ค้นพบจากการปฏิบัติธรรม

keyboard_arrow_up