ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ทำไมคนทำชั่วกลับได้ดี ไม่เห็นได้รับกรรมเสียที

ทำชั่วกลับได้ดี
ทำชั่วกลับได้ดี

ทำไมคน ทำชั่วกลับได้ดี ไม่เห็นได้รับกรรมเสียที

พระอาจารย์มานพ อุปสโม พระวิปัสสนาจารย์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) ตอบปัญหาเรื่อง ทำชั่วกลับได้ดี ไว้ว่า

ตอบ:

เพราะเขาได้ทำกรรมดีมาพอสมควร อย่าคิดว่าเขาทำกรรมชั่วอย่างเดียว กรรมดีเขาก็ทำ และเขากำลังได้รับผลจากกรรมดีที่ทำไว้ กุศลกรรมที่เคยทำมากำลังหนุนเสริมเขาอยู่ หากกุศลกรรมสิ้นผลเมื่อใด กรรมไม่ดีที่ทำมาก็ส่งผล เรื่องผลของกรรมมีความสลับซับซ้อน คือมีทั้งกรรมที่ทำแล้วได้รับผลทันที กรรมที่ทำในปัจจุบันแต่ไปส่งผลในชาติที่สองก็มี ผลของกรรมที่ทำตอนนี้แล้วส่งผลในชาติที่สามก็มี กรรมที่ทำแล้วไม่ได้รับผลก็มี คืออโหสิกรรม คนที่ทำบุญกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติจะได้รับผลภายใน 7 วัน อย่างนี้ก็มี ทำชั่วแล้วได้ดีจึง หมายถึง เขายังได้รับผลจากกรรมดีอยู่

 

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่ นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ [email protected]


บทความน่าสนใจ

คนทำชั่วได้ดีมีจริงไหม พระราชญาณกวี (ท่านปิยโสภณ) 

Q: ทำไมคนเรามักนึกถึง ความชั่ว ของคนอื่นง่ายกว่าการนึกถึงความดี

Q: ทำดีตลอดชีวิต แต่จิตสุดท้ายเกิดนึกถึงความชั่ว

keyboard_arrow_up