เพลงปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ (The Great Triumph of The Buddha) – ธนพร แวกประยูร

วิธีรักษาสุขภาพ
วิธีรักษาสุขภาพ

“ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ” (The Great Triumph of The Buddha) บทเพลงแห่งชัยชนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม­พุทธเจ้า

คำสรภัญญะ : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเ­จ้าอยู่หัว
เรียบเรียง : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
ศิลปิน : ธนพร แวกประยูร
มิวสิควีดีโอ : ภัทธิ บัณฑุวนิช
ดาวน์โหลด MP3 : https://www.dropbox.com/s/uqeodt3ytid…
ฟังเพลง ” ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ” http://www.youtube.com/watch?v=2_YhTk…
ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่ http://www.facebook.com/Bualoyteamwork

ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุท- ธะวิสุทธะศาสดา
ตรัสรู้อนุตตะระสะมา- ธิ ณ โพธิบัลลังก์
ขุนมารสหัสสะพหุพา- หุวิชาวิชิตขลัง
ขี่คีริเมขละประทัง คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ
แสร้งเสกสราวุธะประดิษฐ์ กละคิดจะรอนราน
รุมพลพหลพยุหะปาน พระสมุททะนองมา
หวังเพื่อผจญวระมุนิน- ทะสุชินะราชา
พระปราบพหลพยุหะมา- ระเมลืองมลายสูญ
ด้วยเดชะองค์พระทศพล สุวิมละไพบูลย์
ทานาทิธัมมะวิธิกูล ชนะน้อมมโนตาม
ด้วยเดชะสัจจะวจนา และนะมามิองค์สาม
ขอจงนิกรพละสยาม ชยะสิทธิทุกวาร
ถึงแม้จะมีอริวิเศษ พละเดชะเทียมมาร
ขอไทยผจญพิชิตะผลาญ อริแม้นมุนินทรฯ

เครดิต: Bua loy

keyboard_arrow_up