ทีปภาวันธรรมสถาน

สัมผัสธรรมเคล้าไอทะเล ที่ “ทีปภาวันธรรมสถาน” สถานปฏิบัติธรรมบนเกาะสมุย

ทีปภาวันธรรมสถาน
ทีปภาวันธรรมสถาน

สัมผัสธรรมเคล้าไอทะเล ที่ “ ทีปภาวันธรรมสถาน ” สถานปฏิบัติธรรมบนเกาะสมุย             

ถ้ามีใครสักคนชวนคุณไป “เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี” 

ร้อยทั้งร้อยย่อมนึกถึงหาดทรายสวยๆ น้ำทะเลใสๆ และกิจกรรมสนุกๆ อย่างการดำน้ำ แต่วันนี้ Secret มีกิจกรรมที่พิเศษกว่านั้นมานำเสนอ แถมยังเป็นการพักใจ ดับความร้อนรุ่มในจิตได้ทันทีแทบไม่น่าเชื่อ  

เท็จจริงอย่างไร…ถ้าพร้อมกันแล้วก็มาเยือนสุราษฎร์ธานี แล้วตีตั๋วลงเรือเฟอร์รี่ไปกับเราได้เลย

 

ราวหนึ่งชั่วโมงครึ่ง เรือเฟอร์รี่ก็พาทุกคนมาถึงยัง “หน้าทอน” ท่าเรือหลักของเกาะสมุยศูนย์รวมการคมนาคมที่สำคัญ จากจุดนี้เราต้องเดินทางต่ออีกประมาณ 20 นาทีเพื่อไปยังวัดศิลางู หาดละไม

เป้าหมายของเราอยู่ที่ถนนสายเล็กๆ ตรงข้ามวัดศิลางู ถนนสายนี้เองที่จะนำเราไปสู่ยอดเขาสีเขียวที่เห็นแต่ไกล อันเป็นที่ตั้งของ “ทีปภาวันธรรมสถาน (Dipabhavan Meditation Center)”  สถานปฏิบัติธรรมที่ผู้อบรมจะได้ใกล้ชิดภูเขา ป่าไม้ ฟังเสียงดนตรีธรรมชาติ และสัมผัสกลิ่นไอทะเลไปพร้อมๆ กับได้ฝึกจิตขัดเกลาตนเองตามแบบพุทธวิถี

IMG_6762เรื่องเล่าของสวนโมกข์น้อยกลางทะเล 

ทีปภาวันธรรมสถานสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2548 ด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนาของคุณศิริวรรณ พงศ์ฉบับนภา และเครือญาติ หลังจากได้ทราบถึงดำริของ พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร) หรือพระอาจารย์โพธิ์ เจ้าอาวาสสวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ำไหล) อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เห็นว่า

“เกาะสมุย” แผ่นดินเกิดของท่าน นับวันจะมีแนวโน้มเจริญไปในทางวัตถุเสียมาก ส่วนความเจริญหรือความสงบทางจิตใจกลับลดน้อยถอยลงไปจนน่าใจหาย ทั้งๆ ที่เกาะสมุยมีวัดอยู่หลายแห่ง ทั้งนี้ส่วนหนึ่งที่ความเสื่อมเกิดขึ้นมากเป็นเพราะคนในสังคมทุกวันนี้ไม่มี “แผนที่” ที่ถูกต้อง ไม่รู้หนทางหรือวิธีปฏิบัติอันเหมาะควร จึงทำให้เดินไปไม่ถึงจุดหมาย แต่ถ้าหากมีแผนที่ที่ถูกต้อง เราก็จะสามารถเข้าใกล้จุดหมายได้มากขึ้นเท่านั้น ฉะนั้น  “หนทางและแผนที่” จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งหนทางที่พระอาจารย์โพธิ์ว่านี้ก็คือ “ธรรมะ” นั่นเอง

“ธรรมะเท่านั้นที่จะนำความสงบร่มเย็นคืนกลับสู่ชาวสมุย ชาวไทยตลอดจนชาวโลกได้ ดังนั้น การสร้างสถานที่อบรมธรรมะในแนวทางของพุทธศาสนาอย่างถูกต้องขึ้นบนเกาะสมุย จึงน่าจะช่วยบรรเทาความเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมนี้ได้”

IMG_6757

IMG_6759

สืบสานปณิธานท่านพุทธทา

ไม่เพียงเท่านั้น พระอาจารย์โพธิ์ยังมีความตั้งใจสืบสานปณิธานของท่านพุทธทาส พระอรรถกถาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของท่านอย่างแน่วแน่ เริ่มจากปณิธานที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้ง 3 ประการ ได้แก่

 1. การเข้าถึงหัวใจของศาสนา
 2. การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา
 3. การออกมาจากอำนาจวัตถุนิยม

ดังนั้น  “ทีปภาวันธรรมสถาน” จึงมุ่งอบรมในเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ อริยสัจสี่ ปฏิจจสมุปบาท การปฏิบัติ อานาปานสติ (เป็นหนทางการปฏิบัติสำคัญเช่นเดียวกับที่สวนโมกขพลาราม) และการภาวนา 4 อย่าง ให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เรียนรู้ โดยหลักการภาวนา 4 อย่างของทีปภาวันธรรมสถานมีดังนี้

กายภาวนา การอบรมร่างกายให้เข้มแข็ง อดทน มีความเป็นอยู่เรียบง่าย

ศีลภาวนา การอบรมศีล อย่างน้อยต้องมีศีลห้าเป็นพื้นฐาน

จิตตภาวนาหรือสมถภาวนา การอบรมจิตให้สงบ บริสุทธิ์เน้นการปฏิบัติอานาปานสติ

ปัญญาภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนา การอบรมจิตให้เกิดปัญญามองเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริง

กล่าวได้ว่า หลักการภาวนาทั้ง 4 อย่างนี้คือ การขยายความ“หลักปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านพุทธทาสได้วางไว้” ซึ่งได้ปฏิบัติกันเรื่อยมาทั้งสวนโมกขพลารามและสวนโมกข์นานาชาติ ได้แก่

 1. เป็นอยู่อย่างต่ำ มุ่งกระทำอย่างสูง
 2. เป็นอยู่อย่างง่าย กระทำอย่างยาก และใกล้ชิดธรรมชาติ
 3. มุ่งให้เกิดการพัฒนา 3 ด้าน คือ ศีล สมาธิ และปัญญา

คลิกเลข 2 ด้านล่าง เพื่ออ่านหน้าถัดไป

IMG_8278

เมื่อใดที่คุณพร้อมจะพักใจ หาความหมายให้ชีวิต และขัดเกลาตนเองตามแนวทางที่ท่านพุทธทาสวางไว้ ทีปภาวันธรรมสถาน เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือ สวนโมกข์น้อยกลางทะเล เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจ แม้จะไกลจากฝั่งสักนิด แต่แสงไฟจากที่แห่งนี้ก็สาดส่องได้สว่างไสวและยาวไกลไม่แพ้ที่ใดในโลกเลย

หาโอกาสมารับไฟส่องทาง แผนที่วิถีชีวิต และวิถีการเดินทางที่ถูกต้องที่ทีปภาวันธรรมสถานดูสักครั้ง แล้วคุณจะรู้ว่า “การเดินทางฝ่าคลื่นลมมายังที่นี่คุ้มค่าเพียงใด”

  IMG_8078

คุณสมบัติผูัสมัคร

 1. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
 2. มีสุขภาพจิตปกติ
 3. สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักได้โดยเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติ
 4. สำหรับเยาวชนควรมีผู้ปกครองเดินทางมาร่วมปฏิบัติด้วย
 5. เนื่องจาก ขณะนี้มีข้อจำกัดเรื่องที่พัก ทางทีปภาวันธรรมสถานจึงไม่สามารถรับพระภิกษุสามเณร เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรปฏิบัตินี้ได้

 

** หลังจากที่ท่านกรอกรายละเอียดลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมปฏิบัติ จากเว็บไซต์ http://www.dipabhavan.org/ และกดตกลงสมัครแล้ว ถือว่าทางทีปภาวันธรรมสถานได้ตอบรับการสมัครของท่านแล้ว ท่านสามารถเดินทางมาปฏิบัติโดยไม่ต้องรอรับคำยืนยันจากทางทีปภาวันธรรมสถานอีก  ยกเว้น หากมีกรณีที่ผู้สมัครเข้าปฏิบัติเต็มจำนวนแล้วก่อนหน้าที่ท่านจะสมัครมา หรือทางทีปภาวันธรรมสถานไม่สามารถรับท่านเข้าร่วมปฏิบัติด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ทางทีปภาวันธรรมสถาน จะรีบแจ้งกลับให้ท่านทราบทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์

***เฉพาะเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เนื่องจากเป็นฤดูมรสุม ทางสำนักจึงงดจัดอบรมปฏิบัติธรรม

 

ขอขอบคุณ โครงการเรียนรู้วิถีธรรมตามรอยพุทธทาส ’54 ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) อำนวยความสะดวกในการเดินทาง

เรื่อง วรลักษณ์  ผ่องสุขสวัสดิ์ / ภาพ สรยุทธ  พุ่มภักดี

 

อ่านรายละเอียดเรื่องการเตรียมตัวเข้าปฏิบัติและลงทะเบียนได้ที่ http://www.dipabhavan.org/3626361736333588361936483586365736343629361036193617.html สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089 593 0121

keyboard_arrow_up