เทวดา

คนไม่ทำบุญมีสิทธิ์เกิดเป็นเทวดาได้หรือไม่

เทวดา
เทวดา

คนไม่ทำบุญมีสิทธิ์เกิดเป็น เทวดา ได้หรือไม่

พระมหาโมคคัลลานะ พระอรหันต์ผู้ชำนาญในฤทธิ์ เหาะท่องสรวงสวรรค์ เยือนวิมานของ เทวดา เพื่อสอบถามถึงบุญที่เทวดากระทำมา แต่ในครั้งนี้ คำตอบที่ท่านได้จากสองเทพธิดากลับแตกต่างออกไปจากเทวดาอื่น

ครั้งพระมหาโมคคัลลานะเถระ เหาะท่องพื้นฟ้ามุ่งสู่แดนสวรรค์อันเป็นถิ่นพำนักของเหล่าเทวดา มีวิมานมากด้วยความวิจิตรของประติมาอันเป็นทิพย์ พร้อมด้วยสรรพสินสมบัติที่เลอค่า ทุกสิ่งล้วนประณีตกว่าแดนมนุษย์

พระเถระเจ้าหยุดอยู่เบื้องหน้าวิมานที่สุกเรืองรองด้วยรัศมีอันโชติช่วง เทพธิดาอันเป็นเจ้าของวิมานออกมาต้อนรับ

“นมัสการพระเถระเจ้า ผู้เป็นพุทธบุตร ท่านมายังวิมานของดิฉัน นับว่าเป็นบุญแก่ดิฉันหนักหนา”

“แม่เทพธิดา วิมานของเธอเรืองรองรุ่งเรืองกว่าวิมานของเทวดาในบริเวณนี้ เราใคร่อยากทราบว่าตอนเธอเป็นมนุษย์ ได้ทำบุญใดไว้จึงส่งผลให้เธอ เสพสุขด้วยทิพยสมบัติเช่นนี้”

“อย่าให้ดิฉันกล่าวถึงเลยเจ้าค่ะ มันไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก”

“เล่ามาเถิด แม่เทพธิดา อาตมาอยากทราบถึงบุญที่ทำให้เธอรุ่งเรืองเช่นนี้”

 

“ตอนดิฉันเป็นมนุษย์ ไม่เคยทำบุญ ทำทาน ไม่เคยฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้า หรือพระเถระรูปใด ดิฉันเพียงแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ เป็นคนไม่ชอบโกหก ไม่เคยพูดปดตลอดชีวิตจนสิ้นบุญเจ้าค่ะ วิมานนี้ พร้อมด้วยสมบัติอันเป็นทิพย์ และบริวารล้วนมาจากการกระทำของดิฉันอันเป็นกุศล คือไม่โกหก ไม่พูดปดเจ้าค่ะ”

 

“เป็นเช่นนี้เอง การที่เธอเจริญในศีลข้อที่ 4 คือการไม่พูดปดมดเท็จ ส่งผลให้ครองวิมานและสมบัติทิพย์มากมายถึงเพียงนี้ ขอบใจแม่เทพธิดามาก ที่บอกเล่าเรื่องการทำความดีของเธอ”

เทพธิดากราบอย่างน้อมนอบเป็นการบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระมหาโมคคัลลานะยังคงท่องสรวงสวรรค์จนพบกับวิมานอีกวิมานที่เรืองรองสุกสว่างไม่แพ้วิมานแรก

พระเถระยืนอยู่หน้าวิมานทองที่วิจิตรเป็นปราสาทเจ็ดชั้น เทพธิดาเจ้าของวิมานเห็นพระมหาโมคคัลลานะปรากฏอยู่หน้าวิมานก็รีบออกมาต้อนรับ

“นมัสการพระเถระเจ้า เชิญท่านเข้ามาพำนักในวิมานของดิฉันก่อน”

“เจริญพรเทอญ แม่เทพธิดา”

เทพธิดาจัดอาสนะรับรองให้พระมหาโมคคัลลานะ

“อาตมาเห็นวิมานของเธอสุกอร่ามรุ่งเรืองพิเศษกว่าเทวดาในบริเวณนี้ จึงอยากเข้ามาสนทนาสอบถามเสียหน่อย”

“พระคุณเจ้าจะถามดิฉันเรื่องอะไรเจ้าค่ะ”

“อาตมาอยากทราบว่า ตอนที่เธอเป็นมนุษย์ได้สร้างบุญอะไรไว้จึงทำให้เธอครอบครองวิมานทองอันวิจิตร พร้อมด้วยสมบัติทิพย์นานา และบริวารมากมายเพียงนี้”

“อย่าให้ดิฉันเล่าเลยเจ้าค่ะ มันไม่ดีนัก”

“เล่ามาเทอญ แม่เทพธิดา อาตมาอยากทราบ”

 

“ตอนดิฉันเป็นมนุษย์ ไม่เคยทำบุญ ทำทาน ไม่เคยฟังธรรมเทศนา แต่สิ่งหนึ่งที่ทำจนเป็นนิสัยคือ ไม่โกรธเกลียด แค้นใครเจ้าค่ะ แม้ชาตินั้นเกิดเป็นนางทาส ถูกเจ้านายตีจนเจ็บปางตาย ก็ไม่โกรธเจ้าค่ะ เมื่อมาอยู่ในแดนสวรรค์ สมบัติทิพย์เหล่านี้เกิดจากการที่ดิฉันไม่เป็นผู้ที่ถือโกรธ”

 

การท่องแดนสวรรค์ของพระมหาโมคคัลลานะในครั้งนี้ ทำให้เห็นว่า กุศลกรรม ไม่ใช่แค่การทำบุญ ทำทานเพียงอย่างเดียว แต่การทำจิตให้เป็นกุศล ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม สวรรค์ก็ไม่พ้นที่จะเป็นอีกสถานที่ที่เราจะไปเยือนหลังสิ้นลมหายใจ

 

สามารถส่งเรื่องดี ๆ หรือปัญหาธรรมมาได้ที่ >>> Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

พระโมคคัลลานะทรมานเศรษฐีขี้ตระหนี่

พระโมคคัลลานะเขย่าวิมานพระอินทร์

เมื่อครั้งพระโมคคัลลานะเกิดเป็นมาร

รอยยิ้มพระอรหันต์ เพราะเห็นอชครเปรต ผีเปรต โจรเผาวัด

พระอรหันต์ฉุดช่วยให้พ้นจากการตกนรก

 

keyboard_arrow_up