ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 1 ฝึกจิตให้เป็นสุขกับหลวงพ่อวิริยังค์

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 1 ฝึกจิตให้เป็นสุขกับหลวงพ่อวิริยังค์
ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 1 ฝึกจิตให้เป็นสุขกับหลวงพ่อวิริยังค์

ฝึกนั่งสมาธิ ตอนที่ 1 ฝึกจิตให้เป็นสุขกับหลวงพ่อวิริยังค์  (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ

เครดิต: SUPER RICH 789

keyboard_arrow_up