วิธีทุเลากรรมจากความรัก

ฟังธรรม เรื่อง ” วิธีทุเลากรรมจากความรัก “

วิธีทุเลากรรมจากความรัก
วิธีทุเลากรรมจากความรัก

ฟังธรรม: วิธีทุเลากรรมจากความรัก – บ้านพุทธบุตร

ความรักคืออะไร…นิยามความรักในทางโลก คงแปลได้หลากหลายความหมาย ตามแต่ที่ใครจะคิดพรรณนา แต่แท้ที่จริงแล้ว ภาษาที่เราใช้ออกมา มันจะสื่ออะไร มากน้อยแค่ไหน ที่แท้สาระของมันคงมีแค่สองอย่างคือ ทำให้เราสุข และทำให้เราทุกข์ แล้วความจริง ความรักให้สุขหรือให้ทุกข์กันแน่ล่ะ ?

ในทางพุทธศาสนา พระองค์ทรงตรัสว่า ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ ด้วยเหตุว่าความรักแบบโลกๆ ส่วนใหญ่ ควบคู่มากับความหลง ความเข้าใจคลาดเคลื่อน ผิดไปจากความเป็นจริง หรือที่เรียกกันว่า โมหะ ในทางพุทธศาสนาคือความหลงผิด เข้าไปยึดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวเรา เป็นของเรา แล้วก็คิดและปักใจเชื่อว่าต้องเป็นอย่างนั้น ไปแปะป้าย ไปสร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ …หากแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ คือไม่ยึดถืออะไรมาเป็นของเรา ก็เท่ากับเราสามารถทุเลากรรมจากความรักลงได้แล้ว

บ้านพุทธบุตร เชียงใหม่ (เชาวฤทธิ์ ตั้งโชคประเสริฐ)

เครดิต: บ้านพุทธบุตร เชียงใหม่

keyboard_arrow_up