แง่คิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์

หาเวลาส่วนตัว เพื่อให้เห็นตัว – แง่คิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

account_circle
event
แง่คิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์
แง่คิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์

หาเวลาส่วนตัว เพื่อให้เห็นตัว – แง่คิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ถ้าเรามีเวลาเป็นส่วนตัว  เราจะเห็นตัวเป็นส่วนส่วน

หลายคนที่ยังไม่เคยเห็นตัวเป็นส่วนส่วน  เพราะยังไม่เคยมีเวลาเป็นส่วนตัว!!

หลายคนอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ  จนไม่มีเวลาเป็นส่วนตัว  ไม่มีเวลาได้ดูตัวเอง

ยังเห็นทุกอย่างเป็นภาพรวมทั้งหมด!

นี่คือกายกู  นี่คือตัวกู  นี่คือของกู

เมื่อมีเวลาเป็นส่วนตัว  ได้ตรึก  ได้มองจริงๆ จะเริ่มเห็นเป็นส่วนส่วน

เป็นแขน  เป็นขา  เป็นเข่า  เป็นรูป  เป็นเวทนา  เป็นสัญญา  สังขาร  วิญญาณ

เห็นเป็นขันธ์ 5

สุดท้าย  เมื่อเราเห็นเราเป็นส่วนส่วน  คำว่า “เรา” จะหายไป

เราไม่เคยมีอยู่จริง  มีแต่รูป  มีแต่ธาตุดิน  ธาตุน้ำ  ธาตุลม  ธาตุไฟ

กายนี้เป็นเพียงที่ประชุมกันของธาตุ 4 ขันธ์ 5 เท่านั้น

ตามรู้  ตามเห็นบ่อยๆ  เนืองๆ จะเกิดปัญญา

เมื่อเห็นว่าเราไม่เคยมีอยู่จริง  ความหลงตัวเอง  ความสำคัญมั่นหมาย

ความสำคัญตัว  อีโก้  อัตตา  มันจะหายไป

เพราะมัน “ไม่มี” ไง

มั น ไ ม่ เ ค ย มี ! ! ! ! !

.

ธรรมก่อนเดินทาง

ไปสวิตเซอร์แลนด์

ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

1 เมษายน 2558

.

เรื่อง พระอาจารย์นวลจันทร์  กิตติปัญโญ


ที่มา: นิตยสาร SECRET

Photo by Marten Bjork on Unsplash


บทความน่าสนใจ

ในที่สุด มันก็ถึงที่สุด  หลักคิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

เริ่มต้นวันใหม่อย่างมีพลัง เคล็ดลับดูแลชีวิตจิตใจ โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ไม่นอกใจ นายแน่มาก! เรื่องเล่าเมื่อบวช ของ พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ทำงานด้วย จิตว่าง ทำอย่างไร พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ มีคำตอบ

keyboard_arrow_up