วันวิสาขบูชาโลก

ชวนเพื่อน ๆ ไหว้พระ ทำบุญ เวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ณ ลานคนเมือง กรุงเทพฯ

Alternative Textaccount_circle
event
วันวิสาขบูชาโลก
วันวิสาขบูชาโลก

ชวนเพื่อน ๆ ไหว้พระ ทำบุญ เวียนเทียนเนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชาโลก ณ ลานคนเมือง กรุงเทพฯ

จะมีมหาบุญเกิดขึ้นบนโลกก็แสนยาก วันวิสาขบูชาเป็นวันในพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญวันหนึ่ง เพราะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญสามเหตุการณ์ในวันนี้คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ความสำคัญนี้ทำให้ได้รับยกย่องเป็นวันสำคัญของโลก จึงเรียกว่า ” วันวิสาขบูชาโลก ”

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ปีนี้จัดขึ้นที่ลานคนเมือง หน้าศาลาว่ากลางกรุงเทพมหานคร ตรงข้ามกับวัดสุทัศน์ฯ

 

วันวิสาขบูชาโลก
ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 

ความสำคัญของการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ที่จัดเป็นระยะเวลา 5 วัน เป็นการรื้อฟื้นประเพณีเทศกาลวิสาขบูชาในสมัยพระบาทสมเด็จพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 พระองค์ทรงโปรดให้มีเทศกาลวิสาขบูชาเป็นเวลา 3-4 วัน และมีการฟื้นฟูเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้อีกครั้งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อปีพุทธศักราช 2527 โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร ขณะนั้นยังไม่เป็นสมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้ริเริ่มจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา หรือเทศกาลวิสาขบูชาขึ้น โดยมีกำหนดให้จัดเป็นเวลา 7 วัน

ในปีนี้ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก เริ่มจัดตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ภายในงานมีการออกบูธของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น กองอำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, โครงการพบกันครึ่งทาง, ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์, เต็นสาธิตกวนข้าวทิพย์และเทศน์มหาชาติ และมหกรรมหนังสือธรรมะ

 

วันวิสาขบูชาโลก
ประชาชนเดินชมนิทรรศการผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2561

 

วันวิสาขบูชาโลก
นิทรรศการมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

 

วันวิสาขบูชาโลก
โครงการพบกันครึ่งทาง ที่มุ่งสอนเยาวราชให้ฝึกสติและสมาธิผ่านการวาดภาพและระบายสี

 

วันวิสาขบูชาโลก
บูธร้านขายหนังสือธรรมะราคาประหยัด

 

ภายในงานจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น ไหว้พระพุทธรูป 9 วัด 9 นามมงคล ไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จำลองจาก 9 ประเทศในอาเซียน กิจกรรมทดสอบความรู้ทางพระพุทธศาสนา “ธรรม TEST” ของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ทดสอบผู้สนใจว่ามีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาขนาดไหน โดยมีให้สอบสามระดับด้วยกัน พร้อมมีเกียรติบัตรให้เป็นรางวัล กิจกรรม DIY การพับดอกบัว มีการสอนเยาวชนและผู้สนใจพับกลีบดอกบัวเพื่อสำหรับไหว้พระและตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา นิทรรศการผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2561 และมีมุมทำบุญหลายจุด เช่น จุดพระรับสังฆทาน เวียนเทียนและไหว้พระบรมสารีริกธาตุ

 

วันวิสาขบูชาโลก
พระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวัง

 

วันวิสาขบูชาโลก
ลานเวียนเทียนและสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

 

วันวิสาขบูชาโลก

 

วันวิสาขบูชาโลก

 

วันวิสาขบูชาโลก
สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จำลอง 9 วัด 9 นามมงคล

 

วันวิสาขบูชาโลก
สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จำลองจาก 9 ประเทศในอาเซียน

 

วันวิสาขบูชาโลก

 

วันวิสาขบูชาโลก

 

วันวิสาขบูชาโลก
กิจกรรมพับกลีบดอกบัว

 

วันวิสาขบูชาโลก
กิจกรรมเสวนาธรรมกับดาราและศิลปินคนดัง

 


บทความน่าสนใจ

ชาวพุทธควรรู้ เหตุใด วันวิสาขบูชา จึงมีคำเรียกสากลว่า Vesak Day

เตือนชาวพุทธลดโซเดียมใส่บาตรพระสงฆ์ วันวิสาขบูชา

สำเร็จแล้ว” พระไตรปิฎกสากลฉบับภาษาไทย

เรื่องเล่าวันพระพุทธเจ้าลอยถาดลงในแม่น้ำก่อนตรัสรู้ บทความเตือนสติ จากท่าน ว.วชิรเมธี

หนทางพระพุทธเจ้า หนทางของมหาบุรุษ

 

keyboard_arrow_up