เกษียณอายุ

Stories from abroad: แนวคิด “เกษียณอายุ” เจ้าอาวาส

เกษียณอายุ
เกษียณอายุ

แนวคิด “เกษียณอายุ” เจ้าอาวาส

          เอโกว มจฺโจ อจฺเจติ  เอโกว ชายเต กุเล

          สํโยคปรมาเตฺวว  สมฺโภคา สพฺพปาณินํ

          จะตายก็ไปคนเดียว จะเกิดก็มาคนเดียว

          ความสัมพันธ์ของสัตว์ทั้งหลาย ก็เพียงแค่ได้มาพบปะข้องเกี่ยวกันเท่านั้น

 

นับเป็นเรื่องปรกติสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทย หากใครผู้หนึ่งบวชเป็นพระตั้งแต่วัยหนุ่ม บำเพ็ญสมณธรรมจนถึงพร้อมด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิ จนกระทั่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งมีทั้งประเภทสมัครใจและจำใจต้องปฏิบัติตามคำสั่งของครูบาอาจารย์ จากนั้นก็อยู่บริหารกิจการภายในวัดจวบจนสิ้นอายุขัย

ทว่าสำหรับคณะสงฆ์ชาวตะวันตกกลับมีทางเลือกที่แตกต่างออกไป พระอาจารย์เขมสิริซึ่งรับหน้าที่เจ้าอาวาสวัดธรรมปาละตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 อยู่ในระหว่างการเตรียมตัวสละตำแหน่งอันทรงเกียรติในเวลาอันใกล้นี้ ส่วนพระเถระที่จะมารับงานบริหารกิจการภายในวัดรูปต่อไปได้ถูกวางตัวไว้แล้ว

อะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังแนวคิด “เกษียณอายุเจ้าอาวาส”

พระอาจารย์เขมสิริขยายความถึงประเด็นนี้ว่า “ผมไม่ต้องการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสจนกระทั่งถูกนำตัวไปฝังที่สุสาน ผมเคยสนทนากับเจ้าอาวาสชาวตะวันตกรูปหนึ่งถึงประเด็นนี้ว่า ทำไมเราจะต้องอยู่ในตำแหน่งเจ้าอาวาสไปจนตาย การเป็นเจ้าอาวาสต่อไปเรื่อยๆ มันดีไหม เราต้องการเป็นเจ้าอาวาสต่อไปไหม คณะสงฆ์รู้สึกนึกคิดอย่างไรที่เราจะเป็นผู้นำต่อไปเรื่อยๆ คณะสงฆ์อาจรู้สึกรำคาญกับการบริหารงานของเจ้าอาวาสก็ได้ วัดบางแห่งมีพระหรือญาติโยมน้อยลงเรื่อยๆ เพราะเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมแปลกๆ ที่ยุโรปเราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าอาวาสไปจนตาย เพียงเพราะว่านี่เป็นวัดที่เราสร้างขึ้นมา”

ยาวุปฺปตฺติ นิมิสฺสติ  ตตฺราปิ สรตี วโย

วัยย่อมเสื่อมลงเรื่อยไป ทุกหลับตา ทุกลืมตา

 

เรื่อง : เปสโลภิกขุ  <www.issuu.com/dhammavalley>

ติดตามอ่านแนวคิด “เกษียณอายุเจ้าอาวาส” ต่อได้ในคอลัมน์ Stories from Abroad
นิตยสาร Secret ฉบับ 211 (10 เม.ย. 60)

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

keyboard_arrow_up