ยอดแห่งบุญ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : ทำไมการภาวนาจึงเป็นยอดแห่งบุญ

Alternative Textaccount_circle
event
ยอดแห่งบุญ
ยอดแห่งบุญ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : ทำไมการภาวนาจึงเป็น ยอดแห่งบุญ

ปัญหาธรรม : ทำไมการภาวนาจึงเป็น ยอดแห่งบุญ 

ตอบปัญหาธรรม :  การภาวนาเป็นตัวสุดท้ายของบุญกิริยาวัตถุ 10 เพราะภาวนานั่นก็คือพัฒนาจิต เป็นสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนา สมถภาวนาก็ได้อภิญญา 5 สูงสุด ความรู้สูงสุดที่เขาเรียก ญาณ โลกียญาณหรืออภิญญา 5 แต่วิปัสสนาภาวนาได้ปัญญาเห็นแจ้ง ตัวนี้ที่ทำให้พ้นทุกข์ บุญไหม จะใส่บาตร 100 ชาติก็สู้นั่งหลับตา พองหนอยุบหนองไม่ได้ นี่ไงคือการกำจัดกิเลส

พอเกิดปัญญาเห็นแจ้ง เอาปัญญาเห็นแจ้งมากำจัดกิเลสที่อยู่ในใจ ให้มันหมดไป นี่เขาเรียกว่า ผู้ไม่ประมาท พอหมดไปก็เป็นจิตบริสุทธิ์ล้วน ๆ บริสุทธิ์ล้วน ๆ ก็โคจรไปอยู่ในมิติที่บริสุทธิ์ นิพพาน นี่ไง บุญใหญ่ ใส่บาตร 100 ชาติก็เข้าไม่ถึงนิพพาน ทำอะไรก็ไม่เข้าถึงนิพพาน เพราะอะไร เพราะเจตสิกที่เป็น โลภ โกรธ หลง เมตตา สติปัญญา มันยังมีอยู่ในใจ มันขจัดไม่ออก แต่ถ้ามาปฏิบัติธรรม ภาวนา มันสามารถจะเกิดปัญญาเห็นแจ้งได้ แล้วกำจัดกิเลสที่อยู่ในดวงจิตให้หมดไป อย่างนี้ก็เข้านิพพานได้ ถือว่าเป็นบุญใหญ่

 

ผู้ตอบปัญหาธรรม : ดร.สนอง วรอุไร

ถอดความ : สุขทุกวัน7วัน7กูรู ตอน วิธีสร้างเสริมบุญบารมี โดย ดร.สนอง วรอุไร 31 มี.ค. 60

ภาพ :  www.pexels.com


บทความน่าสนใจ 

สุญญตาทาน : ทานแห่งความว่าง ที่ไม่ต้องมี ผู้ให้ และ ผู้รับ โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

การเป็นมนุษย์ ที่แท้จริงเป็นอย่างไร ธรรมะหน้า เชิงตะกอน ของท่านพุทธทาสภิกขุ

ธรรมะที่เป็นสุข และถูกต้อง เป็นอย่างไร โดยท่านพุทธทาสภิกขุ

โลกนี้มีแต่ คนบ้า บ้าบอ กันไปหมด แล้วใครคือ คนที่ไม่บ้า ใน มุมมองของท่านพุทธทาสภิกขุ

ท่านพุทธทาสภิกขุ สอนเรื่องครอบครัว ในแง่มุมที่ คิดไม่ถึง สำหรับ คนเกลียดวัด


 

keyboard_arrow_up