หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ 

จุดเริ่มต้นในการพบธรรมของหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ 

หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ 
หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ 

จุดเริ่มต้นในการพบธรรมของ หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ

หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ มีชาติกำเนิดเป็นลูกชาวไร่ชาวนา ไม่ได้มั่งมีอะไร แต่มีจิตใจน้อมไปในทางธรรมตั้งแต่เด็ก ๆ เช่น ไม่ชอบรังแกสัตว์ และเบียดเบียนใคร จนมาวันหนึ่งเด็กชายจวนได้มีโอกาสพบพระธุดงค์ จึงยิ่งสนใจธรรมะมากขึ้น และถึงขั้นคิดจะลาจากเพศฆราวาสในวันข้างหน้า 

ย้อนไปในอดีต ระบบการศึกษาของไทยยังไม่ก้าวหน้าอย่างทุกวันนี้ โรงเรียนระดับต่าง ๆ จึงยังมีไม่ทั่วถึง ยิ่งตามชนบทที่ห่างไกลด้วยแล้ว การหาโรงเรียนสักแห่งยิ่งเป็นเรื่องยาก บางอำเภออาจมีโรงเรียนอยู่เพียงโรงเรียนเดียวก็ได้ นั่นจึงไม่แปลกที่กว่าเด็ก ๆ จะได้เข้าเรียนหนังสือก็มีอายุย่าง 9-10 ขวบไปแล้ว เพราะพ่อแม่ต้องส่งเด็ก ๆ ไปเรียนไกลบ้านนั่นเอง

 

 

บ้านเหล่ามันแกว ตำบลดงมะยาง อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี บ้านเกิดของเด็กชายจวน นรมาส (หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ) ยังไม่มีโรงเรียนสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเหตุนี้เด็กชายจวนจึงต้องเดินไปเรียนที่ต่างหมู่บ้านแทน กระทั่งจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จึงย้ายมาเรียนต่อที่โรงเรียนเล็ก ๆ ใกล้บ้านเหล่ามันแกวแทนจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เด็กชายจวนเป็นนักเรียนที่ได้รับเสียงชื่นชมจากคุณครู ไม่ว่าจะเป็นอุปนิสัยใจคอที่สุภาพอ่อนน้อม เรียบร้อย การตั้งใจเรียน และมีผลการเรียนดีเยี่ยม สามารถสอบไล่ที่ 1 ของชั้นเรียนตลอดมา คุณครูจึงวางใจให้เป็น “ผู้ช่วย” คอยสอนนักเรียนรุ่นน้องบ้าง สอนเพื่อน ๆ บ้าง ในเวลาที่ครูไม่อยู่

 

 

นอกจากนี้เมื่อว่างเว้นจากการเรียน แทนที่เด็กชายจวนจะไปวิ่งเล่นเหมือนเด็ก ๆ คนอื่น เด็กชายกลับเลือกที่จะไปช่วยงานบิดา ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อหลายปีก่อนแทน โดยเฉพาะงานด้านเอกสารที่เด็กชายชื่นชอบเป็นพิเศษ

วันหนึ่งเด็กชายจวนสังเกตเห็นว่า ข้างบ้านมีพระธุดงค์มาปักกลดอยู่ ความที่ไม่เคยเห็นพระธุดงค์ใกล้ ๆ อย่างนี้ เด็กชายจึงเฝ้าสังเกตวัตรปฏิบัติของพระธุดงค์ด้วยความสนใจ ยิ่งเฝ้าดูก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสและเริ่มคิดว่า “วันหน้าเราจะบวชเป็นพระธุดงค์บ้าง” 

แม้จะเป็นเพียงความคิด แต่นั่นเป็นสัญญาณว่า ชีวิตของเด็กชายจวนเดินทางมาพบ “ธรรม” เข้าแล้ว 

 

ที่มา : หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐอริยสงฆ์ผู้สร้าง “อัศจรรย์ภูทอก” สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

ภาพ : www.dhammajak.net


บทความน่าสนใจ 

คติธรรม คำสอน ของหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ อริยสงฆ์ผู้สร้าง อัศจรรย์ภูทอก

หลวงปู่วัน อุตตโม พระอริยสงฆ์ ผู้ทรงอภิญญา สูงล้ำ

ประวัติหลวงปู่ขาว อนาลโย อริยสงฆ์ ผู้มั่นคงในศีล และเมตตา

ประวัติหลวงปู่ฝั้น อาจาโร อริยสงฆ์ผู้ขับเคลื่อน กงล้อแห่งธรรม

ประวัติหลวงปู่ดูลย์ อตุโล อริยสงฆ์ผู้เป็น บิดาแห่งการภาวนาจิต

keyboard_arrow_up