วันแห่งความสุข

วันที่ฝึกสติเป็น วันแห่งความสุข โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)

Alternative Textaccount_circle
event
วันแห่งความสุข
วันแห่งความสุข

วันที่ฝึกสติเป็น วันแห่งความสุข โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)

ถ้าเราฝึกสติได้แล้ว อาตมาภาพรับรองได้ว่า ทุก ๆ วันที่เราตื่นนอนขึ้นมาจนหัวถึงหมอนในตอนค่ำเป็น วันแห่งความสุข อาตมาภาพหวังว่าเราทุกคนมีหนทางพ้นจากความทุกข์ มีบางคนว่า วันจันทร์วินาศ เพราะว่าเป็นวันแรกของสัปดาห์ วันอังคารวอดวาย วันพุทธหายนะ วันพฤหัสบดีร่อแร่ วันศุกร์นี่เดชะบุญ รอดไปได้อีกอาทิตย์หนึ่ง เสาร์อาทิตย์นอน ก็เป็นเช่นนี้แหละมนุษย์เรา

อาตมาภาพปรารถนาให้ทุกวันเป็นวันแห่งสติ เป็นวันแห่งความสุข พระพุทธเจ้าบอกว่า “สติมโต สุเว เสยโย” “คนมีสติดีขึ้นทุกวัน ” ดังนั้นเราต้องฝึกสติ เพราะฉะนั้นลงมือเลยนะ

 

วันแห่งความสุข

 

ต่อไปนี้ลองนั่งตามสะดวก หากนั่งขัดสมาธิก็นั่งต่อไป ถ้าไม่ได้ก็พับเพียบ การนั่งขัดสมาธิก็เอาเท้าขวาทับซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรง แล้วก็หลับตา หลับตานั้นให้หลับพอดี อย่าให้สนิทมากจนปวดตา มือก็วางไว้ให้พอดี อย่าถึงกับเกร็ง

วิธีทำสมาธิเบื้องต้น วิธีแรก ให้เอาสติของเราไปจับอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก หายใจช้า ๆ หายใจเข้ากำหนดว่า “พุท” หายใจออกกำหนดว่า “โธ” แล้วตามดูลมหายใจ เมื่อจิตสงบแล้ว ไม่บริกรรมว่า พุทโธก็ได้ แต่ขอให้ดูลมหายใจเฉย ๆ เมื่อจิตสงบถึงที่สุดแล้วก็จะเกิดสมาธิ

 

วันแห่งความสุข

 

วิธีที่สอง ถ้าจับลมหายใจไม่ได้ให้เอาสติไปไว้ที่ท้องน้อย ตรงลิ้นปี่ของเรา หายใจเข้าให้ดูว่ามันพอง หายใจออกให้ดูว่ามันยุบ แล้วก็กำหนดว่า ยุบหนอพองหนอ ๆ หรือถ้าขี้เกียจบริกรรมก็นั่งดูว่าท้องพองยุบอย่างเดียว เอาจิตไปจดจ่อที่ท้องหรือที่ปลายจมูก ถ้าทำถูกทางแล้วจะนิ่งลงโดยลำดับ จนเกิดสมาธิ แต่ก่อนจะเกิดเป็นสมาธิ ถ้ามาถูกทางแล้วจะเกิดความเพลินที่เรียกว่า “ปราโมทย์” ถ้าเกิดขึ้นมาแล้ว ก็จะมีความซาบซ่านเกิดขึ้น เขาเรียกว่า “ปีติ” แล้วลมหายใจสงบ กายก็สงบ เรียกว่า “ปัสสัทธิ” จากนั้นก็จะสงบ โปร่ง เบา ผ่อนคลาย เมื่อกายเป็นอย่างนี้ก็จะรู้สึกว่ามีสมาธิคือจิตนิ่ง จิตนิ่งหรือจิตเป็นหนึ่ง ตัวนี้คือ “สมาธิ

 

 

เมื่อเรามีสมาธิจิตเราก็เข้มแข็ง สติเข้มแข็งแล้ว เราจะรู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ทั้งทางกาย  ทางความรู้สึก ทางความคิด และก็ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เราก็จะรู้เท่าทันตามความเป็นจริง ทุกวันนี้เราไม่ได้รู้เห็นตามเป็นจริงเพราะเราขาดสติ อะไรที่มากระทบเรา เราจะรู้ทัน

 

 

ที่มา : คนสำราญ งานเป็นสุข โดย ว.วชิรเมธี  หนังสือสำนักพิมพ์อมรินทร์

ภาพ : www.pexels.com


บทความน่าสนใจ

ขจัด ความคิดฟุ้งซ่าน ด้วย การฝึกสติ เพียงแค่ 10 วินาที

ชีวิตดีขึ้น ด้วยการฝึกสติ ขจัด พลังด้านลบ ด้วย ปัจจุบันขณะ

ดับความโกรธ ด้วย การให้อภัย ธรรมะเตือนสติโดย พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ

พุทธรักขิต นกแขกเต้า เจริญสติปัฏฐาน

เจริญ มรณสติ วิถีสู่นิพพาน โดย พระไพศาล วิสาโล

keyboard_arrow_up