การทำบุญ

อย่าดูหมิ่นว่าเป็นการทำบุญที่เล็กน้อย

การทำบุญ
การทำบุญ

อย่าดูหมิ่นว่าเป็น การทำบุญ ที่เล็กน้อย

ครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน ในกรุงสาวัตถี อันเป็นอารามที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายไว้ในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่อง การทำบุญ และอานิสงส์ที่ส่งผลให้ผู้ทำทานได้สมบัติ 2 ประการ คือ โภคสมบัติ และบริวารสมบัติ

พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเรื่องนี้ไว้ว่า “อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย คนที่ทำทานแล้วไม่ชักชวนผู้อื่นให้ทำทาน ย่อมได้โภคสมบัติเพียงอย่างเดียว บางคนไม่ยอมทำทาน และไม่ชักชวนผู้อื่นให้ทำทาน เขาย่อมไม่ได้สมบัติอะไรเลย ชาติต่อไปจะเกิดเป็นขอทาน เที่ยวขอเศษอาหารจากผู้อื่นกินประทังชีวิต แต่หากเป็นคนที่ทำทาน และชักชวนผู้อื่นให้ทำทาน สมบัติทั้งสอง (โภคสมบัติและบริวารสมบัติ) ย่อมเกิดขึ้นแก่คนผู้นั้น”  (สามารถศึกษาเรื่องกรรมที่ทำให้เกิดเป็นขอทานได้ที่ >>> อานนทเศรษฐี คนรวยผู้กลับชาติมา เกิดเป็นขอทาน)

ในบรรดาสาธุชนที่กำลังฟังธรรมอยู่นั้น ชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดปรารถนาอยากได้ซึ่งโภคสมบัติและบริวารสมบัติอย่างแรงกล้า จึงทูลนิมนต์พระบรมศาสดาและพระภิกษุทั้งหมดในพระเชตวันไปฉันภัตตาหารที่บ้านของตนในวันพรุ่งนี้ พระพุทธองค์ทรงรับนิมนต์ เพราะทรงทราบว่าชายหนุ่มผู้นี้ได้เข้าใจในคำสอนของพระองค์

ชายหนุ่มได้ชักชวนให้ชาวเมืองมาร่วมถวายภัตตาหารพระพุทธเจ้าและพระสาวกที่บ้านตนในวันพรุ่งนี้ หรือจะฝากวัตถุทานให้ตนเป็นตัวแทนถวายให้ก็ได้ เศรษฐีคนหนึ่งได้ยินเสียงชายหนุ่มเชิญชวนคนให้ไปทำบุญที่บ้านของตน ก็บังเกิดความเกลียดชังชายหนุ่มว่าเป็นคนที่ไม่ประมาณตน เขาไม่ได้เป็นคนร่ำรวยอะไรเลย แต่ทำไมถึงกล้านิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้า และพระภิกษุทั้งหมดมาฉันภัตตาหารที่บ้าน

เมื่อชายหนุ่มเดินผ่านหน้าร้านของเศรษฐี เศรษฐีร้องขอให้เขาหยุด แล้วตนก็หยิบข้าวสาร ถั่วเขียว ธัญพืช น้ำอ้อย ข้าวยาคู อย่างละหยิบมือใส่ในภาชนะแล้วมอบให้กับชายหนุ่ม เศรษฐีกล่าวขอฝากวัตถุทานในภาชนะนี้ฝากถวายพระพุทธองค์และพระสาวกทั้งหลายด้วย ชายหนุ่มน้อมรับแล้วนำไปแยกไว้ส่วนหนึ่ง

 

การทำบุญ

 

เศรษฐีจึงวานให้คนสนิทไปจับตาดูพฤติกรรมของชายหนุ่ม เมื่อคนของเศรษฐีสะกดรอยตามไปถึงที่บ้านของชายหนุ่ม เขาก็ได้เห็นว่า ชายหนุ่มได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับวัถตุทานที่เศรษฐีฝากให้ตนนำไปถวายพระพุทธองค์และพระสาวกในวันพรุ่งนี้ เมื่อเศรษฐีทราบดังนั้นก็เกิดความอับอาย เพราะตนเป็นถึงเศรษฐีแต่ดันฝากวัตถุทานอันน้อยนิดไปทำบุญ  ถ้าชายหนุ่มเอ่ยชื่อของตนต่อหน้าธารกำนัลในวันพรุ่งนี้ตนจะสังหารเขาเสีย

เมื่อวันที่ชายหนุ่มนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสาวกไว้มาถึง เศรษฐีได้พกกริชติดตัวไปด้วย พระพุทธองค์เสด็จมาถึงพร้อมกับพระสาวกทั้งพระเชตวัน ชายหนุ่มได้นำวัตถุทานจำนวนมากมายที่สาธุชนฝากมาถวาย กองไว้หน้าพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้า

ชายหนุ่มได้กล่าวขึ้นว่า วัตถุทาน อันมีข้าวสารเป็นต้นนี้ มาจากแรงศรัทธาของสาธุชนทั้งหลาย ขอให้อานิสงส์แห่งการถวายทานในครั้งนี้จึงมีแด่ชนทั้งหลายที่เป็นเจ้าของวัตถุทานนั้นเถิด

เมื่อเศรษฐีได้ยินดังนั้น ใจที่คิดจะฆ่าชายหนุ่มเพราะความอับอาย กลับกลายเป็นจิตที่เบ่งบานและเปล่งเสียงอนุโมทนาขึ้น เขาได้ก้มกราบลงที่เท้าของชายหนุ่มเพราะสำนึกในความผิดที่ตนคิดอกุศลต่อชายหนุ่ม

พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดด้วยพระญาณ พระองค์ตรัสขึ้นว่า“แม้วัตถุทานจะน้อยนิด แต่เมื่อนำมามอบให้แก่ตถาคตและพระสาวกทั้งหลาย อานิสงส์ย่อมมีมากเป็นอเนกอนันต์ เช่นนั้นขออย่าได้ดูหมิ่นอีกเลยว่าเป็นการทำบุญที่เล็กน้อย”

 

ที่มา :

อรรถกถา ธรรมบท เรื่องเศรษฐีชื่อพิฬาลปทกะ 

ภาพ :

https://pixabay.com


บทความน่าสนใจ

อานนทเศรษฐี คนรวยผู้กลับชาติมา เกิดเป็นขอทาน

รวยแล้วไม่ลืมกัน เศรษฐีอดีตดาราตกอับกลายเป็นคนเร่ร่อน เปิดบริษัทจ้างงานคนเร่ร่อน

แม้ข้าวเพียงทัพพีเดียวก็เป็นบุญ พระพุทธเจ้าสอนญาติพระสารีบุตรเรื่องการทำบุญ

ริต้า-ศรีริต้า เจนเซ่น ควงกรณ์มอบทุนการศึกษาและไหว้พระ-ทำบุญที่เชียงใหม่

20 นาทีบนรถแท็กซี่ที่ฉันได้ทำบุญโดยไม่รู้ตัว

keyboard_arrow_up