คุณแห่งความไม่โกรธ

ธรรมเทพบุตร เทวดาผู้ยกย่องคุณแห่งความไม่โกรธ

คุณแห่งความไม่โกรธ
คุณแห่งความไม่โกรธ

อธรรมเทพบุตรต้องการให้ธรรมเทพบุตรโกรธจึงไม่ยอมหลีกทางให้ ทั้งที่ฝ่ายตนต้องเป็นฝ่ายให้ทาง ทั้งยังบอกให้ขบวนของธรรมเทพบุตรเป็นฝ่ายถอยหลบไปแทน

เทพบุตรผู้มีธรรมไม่ถือโกรธเคืองแต่อย่างใด แล้วขอร้องให้สารถีและบริวารเปิดทางให้ขบวนของอธรรมเทพบุตรผ่านไปได้อย่างสะดวก พอขบวนของอธรรมเทพบุตรกำลังผ่านไป แผ่นดินเบื้องล่างกลับแหวกออก ด้วยอำนาจแห่งกรรมที่อธรรมเทพบุตรกระทำต่อธรรมเทพบุตรทำให้ธรณีสูบไปสู่อเวจีมหานรกทันที

ในสมัยพุทธกาลเทพบุตรผู้ปราศจากธรรมองค์นั้นคือ พระเทวทัต แสดงให้เห็นว่า แต่ไหนแต่ไรมาพระเทวทัตต่อต้านหรือคอยสร้างความลำบากให้กับพระพุทธเจ้าเสมอ

 

ขอบคุณภาพจาก หนังสือระลึกงานศพ วัดบวรนิเวศวิหาร

 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงนำชาดกเรื่องนี้ประพันธ์เป็นพระราชนิพนธ์เรื่อง “ธรรมาธรรมะสงคราม” ทำให้เห็นถึงการต่อสู้ระหว่างฝ่ายธรรมและฝ่ายอธรรม

การปะทะกันระหว่างสองเทพบุตรแสดงให้เห็นว่า การเอาชนะผู้อื่นด้วยวิธีการที่ทำให้ผู้อื่นโกรธ หรือผู้อื่นเป็นทุกข์ อาจทำให้เราพอใจ ชอบใจ หรือมีความสุขในชัยชนะนั้นก็จริง แต่ก็ไม่ต่างจากการตกนรกในใจ เพราะผู้นั้นได้ปล่อยให้โทสะ (ความโกรธ และความไม่พอใจผู้อื่น)  พระพุทธศาสนามองว่าโทสะเป็นสิ่งที่เร้าร้อน

 

 

ในทางกลับกัน ผู้ที่ไม่โกรธ ย่อมไม่ถูกไฟแห่งโทสะแผดเผา ดั่งธรรมเทพบุตรผู้มีความเมตตาต่อเวไนยสัตว์ และอธรรมเทพบุตร ซึ่งเทพบุตรพระองค์นี้ได้บำเพ็ญทานบารมี คือการให้ธรรมเป็นทาน (ธรรมทาน) และศีลบารมี คือการไม่ยอมโกรธเพื่อรักษาศีลมิให้ด่างพร้อย

 

ที่มา :

ธรรมเทวปุตตจริยา

อรรถกถาธรรมเทวปุตตจริยา

ธรรมเทวปุตตชาดก

อรรถกถาธรรมเทวปุตตชาดก

ภาพ :

https://pixabay.com

 ธรรมาธรรมะสงคราม


บทความน่าสนใจ

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อมาร รบกวนเวลา บรรทมของพระพุทธเจ้า และเทวดาเข้าเฝ้าเยี่ยมพระอาการ

วิธีทำบุญให้เปรต เกิดเป็นเทวดา จากเปรตพระญาติพระเจ้าพิมพิสารสู่เปรตแม่พระสารีบุตร – Secret

ขนมปังเทวดา ขนมปังนึ่งที่หอมหวานด้วยน้ำใจ สมชาย-กองศักดิ์ จันทะสี

ทำไมต้องสวด ชุมนุมเทวดา ก่อนสวดมนต์บทอื่น ๆ

เทวตานุสติ การระลึกถึงผลบุญของเทวดา ทำไมต้องระลึกถึง และมีผลานิสงส์อย่างไร

ลางบอกเหตุและสาเหตุการตายของเทวดาในพระพุทธศาสนา

 

keyboard_arrow_up