ทำไมพระต้องเข้าพรรษา

ทำไมพระต้องเข้าพรรษา และเกร็ดน่ารู้ที่ชาวพุทธไม่ควรพลาด

ทำไมพระต้องเข้าพรรษา
ทำไมพระต้องเข้าพรรษา

ทำไมพระต้องเข้าพรรษา และเกร็ดน่ารู้ที่ชาวพุทธไม่ควรพลาด

เข้าพรรษา” มีความหมายว่า “พักฝน” พรรษา เพี้ยนมาจากคำในภาษาบาลีว่า “วสฺสา” (วัสสา) ซึ่งแปลว่า “ฝน” หรือในพระไตรปิฎกเรียกว่า “วัสสูปนายิกา” พอถึงวันเข้าพรรษา ตามพระวินัยระบุว่า พระภิกษุต้องจำพรรษา ไม่ออกจาริกไปตามที่ต่าง ๆ ตลอดช่วงฤดูฝน ชาวพุทธส่วนใหญ่มักสงสัยว่า ทำไมพระต้องเข้าพรรษา ท่านเข้าพรรษาเพื่ออะไร เพราะอะไร วันนี้ซีเคร็ตจึงขออาสาหาคำตอบเรื่องนี้มาให้เพื่อไขความกระจ่างแก่ชาวซีเคร็ตทุกท่าน และเกร็ดน่ารู้ที่ชาวพุทธไม่ควรพลาดค่ะ

 

ทำไมพระต้องเข้าพรรษา

 

เหตุที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุเข้าพรรษา

ครั้งสมัยพุทธกาล เหล่าภิกษุต่างเที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทุกฤดูกาล ไม่หยุดแม้กระทั่งฤดูฝน จึงทำให้ชนทั้งหลายต่างติเตียนพุทธบุตรว่า “เป็นถึงพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ทำไมเที่ยวจาริกไปในที่ต่าง ๆ ตลอดฤดูกาลเช่นนี้ ต้องเหยียบย่ำติณชาติ (หญ้า) ที่เขียวสด เบียดเบียนสัตว์ต่าง  ๆ เช่น สัตว์ที่มีอินทรีย์เดียว สัตว์ที่มีหลายชีวะ และสัตว์เล็ก ๆ ให้ตาย พวกปริพาชก (นักบวชในศาสนาเชน) ยังพักจาริกตลอดฤดูฝน และนกยังทำรังอยู่บนยอดไม้ ไม่บินไปไหนในช่วงฤดูฝนเช่นกัน” 

เมื่อพระภิกษุสงฆ์ได้ยินดังนั้นจึงนำความไปทูลพระพุทธเจ้า พระองค์จึงทรงบัญญัติให้พระภิกษุทั้งหลายหยุดจาริกไปในที่ต่าง ๆ ตลอดฤดูฝน (เข้าพรรษา)

 

พระต้นบัญญัติ

ใน วัสสานจาริกาปฏิกเขปาทิ กล่าวถึงพระภิกษุที่เป็นต้นเหตุให้เกิดพุทธบัญญัติเรื่องนี้คือ กลุ่มพระฉัพพัคคีย์ เป็นกลุ่มพระภิกษุ  6 รูป ได้แก่ พระปัณฑุกะ พระโลหิตกะ พระปุนัพพสุกะ พระอัสสชิ (คนละรูปกับปัญจวัคคีย์) พระเมตติยะ และ  พระภุมมชกะ  ซึ่งเป็นพระภิกษุชาวสาวัตถี

เมื่อกลุ่มพระฉัพพัคคีย์ทราบก็จะไม่ยอมปฏิบัติตามพุทธบัญญัติ พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติว่า หากพระภิกษุรูปใดไม่จำพรรษาในฤดูฝน ต้องอาบัติทุกกฏ (ทุกกฏ หมายถึง การทำไม่ดี เป็นชื่ออาบัติเบาอย่างหนึ่ง)

 

ทำไมพระต้องเข้าพรรษา

 

อุบาสกไม่พอใจที่พระภิกษุเข้าพรรษา

หลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตั้งพระบัญญัติห้ามพระภิกษุจาริกไปที่อื่นตลอดฤดูฝนแล้ว เมื่อมีพุทธศาสนิกชนมานิมนต์ไปสวดพระสูตร (เจริญพระพุทธมนต์) ในงานบุญ งานมงคลต่าง ๆ จึงทำให้พระภิกษุไม่กล้ารับนิมนต์ จนกระทั่งอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่า “อุเทน” สร้างวิหารขึ้นก็หมายนิมนต์พระมารับภัตตาหาร เมื่อส่งคนไปนิมนต์ พระภิกษุก็ไม่ยอมมา เพราะพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เช่นนั้นก็ไม่อยากต้องอาบัติทุกกฏ เมื่ออุเทนทราบก็ไม่พอใจ ติเตียนพุทธบุตรยกใหญ่ เรื่องนี้ทราบถึงพระภิกษุจึงนำเรื่องนี้ทูลพระพุทธเจ้า พระองค์จึงบัญญัติว่า ช่วงเข้าพรรษา หากมีคนมานิมนต์ พระภิกษุสามารถไปสวดพระสูตรตามงานบุญ และงานมงคลต่าง ๆ ได้ แต่ต้องกลับมายังที่จำพรรษาภายใน 7 วัน

 

คลิกเลข 2 ด้านล่าง เพื่ออ่านหน้าถัดไป >>>

keyboard_arrow_up