วิธีทำบุญให้เปรต

วิธีทำบุญให้เปรต เกิดเป็นเทวดา จากเปรตพระญาติพระเจ้าพิมพิสารสู่เปรตแม่พระสารีบุตร – Secret

วิธีทำบุญให้เปรต
วิธีทำบุญให้เปรต

ขณะที่พระสารีบุตร พร้อมด้วยพระมหาโมคคัลลานะ พระอนุรุทธะ และพระกัปปินะ อาศัยอยู่ที่ราวป่าซึ่งไม่ไกลจากกรุงราชคฤห์นัก นางเปรตตนหนึ่งรับวิบากกรรมเพราะตระหนี่ไม่ยอมทำทานแด่สมณชีพราหมณ์ทั้งหลาย พอสมณชีพราหมณ์วิงวอนขออาหาร นางกลับตอบด้วยคำพูดที่หยาบคายว่า “พวกเจ้าจงกินหนอง เลือด มันสมอง และน้ำลายที่ผู้อื่นถ่มเถิด”

เมื่อนางสิ้นบุญ ผลกรรมที่ตระหนี่ต่อสมณชีพราหมณ์และการกล่าววจีทุจริตทำให้นางเกิดเป็นเปรตที่ต้องกินน้ำลาย เลือด หนอง และมันสมองคนตาย นางเปรตจำได้ว่าชาติหนึ่งเคยเกิดเป็นแม่ของพระสารีบุตร จึงคิดขอให้พระสารีบุตรช่วยอุทิศบุญให้แก่ตน จะได้พ้นจากการเป็นเปรต แต่เทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ประตูพระวิหาร ไม่ให้นางเข้าไป

นางจึงบอกแก่เทวดาว่า ตนเป็นแม่ของพระสารีบุตรเมื่อในอดีตชาติ ตอนนี้ลำบากหนักหนา อยากขอให้พระเถระช่วยให้ตนหลุดพ้นจากการเป็นเปรต เทวดาสงสารจึงเปิดทางให้ นางเปรตได้ยืนอยู่ที่มุมหนึ่งของลานเดินจงกรม

พระสารีบุตรกำลังเดินจงกรมได้เห็นนางเปรตจึงถามไปว่า “ท่านผู้เปลือยกาย ร่างกายซูบผอม น่ากลัว มีแต่เส้นเอ็นและซี่โครง ท่านเป็นใครกันหรือ จึงมายืนอยู่ตรงนี้”

นางเปรตตอบว่า “ดิฉันเป็นแม่ของท่านในอดีตชาติ ได้สร้างกรรมหนักที่ตระหนี่ต่อสมณชีพราหมณ์ทั้งหลาย ซ้ำยังกล่าววจีทุจริตอย่างหยาบคาย เมื่อสิ้นบุญจึงเกิดเป็นเปรตมีรูปลักษณ์เช่นนี้ ถูกความหิวโหยรังควาน ต้องกินน้ำลายที่คนเขาถ่มลงพื้น กินเลือด หนอง และมันสมองของคนตาย ต้องอาศัยอยู่ตามป่าช้า ลูกจ๋า ขอลูกได้โปรดช่วยแม่ด้วย ทำทานและอุทิศบุญให้แม่ด้วยเถิด”

 

 

จากนั้นนางเปรตก็หายไป พระสารีบุตรได้ชักชวนพระมหาโมคคัลลานะ พระอนุรุทธะ และพระกัปปินะว่า วันรุ่งขึ้นพวกเราไปพบพระเจ้าพิมพิสารกันเถอะ พอถึงรุ่งเช้าพระเถระทั้ง 4 เดินทางไปยังพระราชวัง และขอให้พระราชาช่วยสร้างกุฎิ 4 หลังไว้ในทิศทั้ง 4  พร้อมพลีกรรมด้วยเครื่องอัฐบริขารสำหรับพระภิกษุ เพื่อให้พระภิกษุที่เดินทางมาจากทิศทั้ง 4 ได้พักอาศัยเพื่อทำวัตรปฏิบัติ และถวายให้เป็นของพระสารีบุตร เนื่องจากพระสารีบุตรไม่สามารถสร้างได้ต้องขอความช่วยเหลือจากพระราชา จากนั้นพระเถระจะถวายสิ่งเหล่านี้เป็นสังฆทาน คือ ทานที่ให้กับพระภิกษุโดยไม่เจาะจง

พระเจ้าพิมพิสารทรงยินดีทำตามที่พระสารีบุตรขอ พระองค์ทรงให้ช่างหลวงสร้างกุฎิ 4 หลังขึ้นในทิศทั้ง 4 และจัดเตรียมเครื่องอัฐบริขารสำหรับพระภิกษุไว้พร้อม เมื่อแล้วเสร็จพระสารีบุตรได้กล่าวมอบกุฎิ 4 หลัง พร้อมด้วยเครื่องอัฐบริขารเหล่านี้เป็นสังฆทานแด่พระภิกษุที่เดินทางมาจากทิศทั้ง 4 และอุทิศผลบุญแก่นางเปรต

นางเปรตได้เลื่อนภพภูมิเป็นเทพธิดา สถิตบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีรัศมีและผิวพรรณสุกปลั่ง เดินไปที่ใดก็ส่องสว่างไปทั่วทุกทิศ สถิตในวิมานแก้ว 7 ประการ ครั้งพระมหาโมคคัลลานะเหาะไปเมืองสวรรค์ ได้เห็นวิมานที่ส่องสว่างนี้จึงแวะสนทนากับเทพธิดาเจ้าของวิมาน ท่านได้ทราบว่า เทพธิดานางนี้คือเปรตแม่ของพระสารีบุตร ซึ่งได้รับผลบุญจากพระเถระแล้วนั่นเอง

 

ที่มา 

www.84000.org/ติโรกุฑฑเปตวัตถุ

www.84000.org/อรรถกถา ติโรกุฑฑเปตวัตถุ

www.84000.org/สารีปุตตรเถรมาตุเปติวัตถุ

www.84000.org/อรรถกถา สารึปุตตเถรมาตุเปติวัตถุ

ภาพ

https://pixabay.com


บทความน่าสนใจ

เปรตหลวงพ่อขำ – เมื่อ พระกลายเป็นเปรต เรื่องเล่าโดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

รอยยิ้มพระอรหันต์ เพราะเห็น อชครเปรต ผีเปรต โจรเผาวัด

สุกรเปรต วิบากกรรม ของ ผู้ยุยง ให้คนอื่นแตกแยก

เข้าใจความหมายของคำว่า ภูมิ ผ่าน ไตรภูมิพระร่วง

นรก-สวรรค์ มีจริงหรือ ไขข้อข้องใจโดย ท่าน ว.วชิรเมธี

วิธีการทรมานสัตว์นรก ที่เคย ทำบาป แบบต่าง ๆ

เทวดาในสวรรค์ ชั้น จาตุมหาราชิกา เทวดา ที่อยู่ใกล้ชิดกับ มนุษย์ ที่สุด ที่เราควรรู้จัก

พระเนมิราช พระราชา ผู้ท่องนรก-สวรรค์

สัมผัส สวรรค์ ทั้งที่ยังมี ลมหายใจ ได้จริงไหม ?

พระเถระ ท่องสวรรค์ เยือน วิมานของเทวดา ไม่ทำบุญ

ทำไม พุทธทาสภิกขุ ถึงปฏิเสธนรก-สวรรค์และ การเวียนว่ายตายเกิด

 

keyboard_arrow_up