ปฏิบัติธรรม "ง่าย" กว่าที่คิด

ซีเคร็ตชวนอ่าน : ปฏิบัติธรรม “ง่าย” กว่าที่คิด (ง่ายจริงหรือ ต้องลองอ่าน)

ปฏิบัติธรรม "ง่าย" กว่าที่คิด
ปฏิบัติธรรม "ง่าย" กว่าที่คิด

ซีเคร็ตชวนอ่าน : ปฏิบัติธรรม “ง่าย” กว่าที่คิด (ง่ายจริงหรือ ต้องลองอ่าน)

ปฏิบัติธรรม “ง่าย” กว่าที่คิด หนังสือธรรมะปกสีฟ้า สะดุดกับตัวหนังสือสีเหลืองว่า “ง่าย กว่าที่คิด” ผลงานชิ้นที่สองของคุณ Camouflage กับสำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ เหมาะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วมีข้อสงสัยบางประการ รวมทั้งผู้ที่อยากหาคำตอบบางอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัติ โดยที่ยังไม่เริ่มเช่นกัน

ปฏิบัติธรรมง่ายกว่าที่คิดจริงหรือไม่ คำตอบรอเราอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว เพียงได้ยินคำว่า “ปฏิบัติธรรม”  ภาพที่ปรากฏขึ้นในหัวคงหนีไม่พ้น ภาพของคนใส่ชุดขาวห่มขาว นั่งสมาธิ เดินจงกรมอยู่ในวัด หรือในสำนักปฏิบัติสักแห่ง

แต่หนังสือเล่มนี้คือ ได้สลายภาพเหล่านั้นไปจนหมดสิ้น การปฏิบัติคือ การนำธรรมะมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน แม้แต่ตอนตื่นก็เป็นปฏิบัติธรรม การควบคุมความคิดก็เป็นการปฏิบัติธรรม ผู้อ่านประหลาดใจไม่น้อยที่ได้ทราบข้อมูลเหล่านี้ แม้จะมีพระอาจารย์หลายรูปก่อนหน้านี้ ได้อธิบายเรื่องการทำสมาธิ การดูจิตระหว่างทำงานไว้บ้างแล้ว เช่น ท่านพุทธทาสภิกขุ หลวงพ่อชา สุภทฺโท เป็นต้น

 

ปฏิบัติธรรม "ง่าย" กว่าที่คิด

 

คุณเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวเรื่อง จิต ไว้ในคำนิยมอย่างน่าสนใจว่า “สภาพปกติ” มีอยู่ในทุกคน แต่สิ่งนี้พระอาจารย์-นักปฏิบัติที่เป็นครูบาอาจารย์กลับเรียกต่างกันออกไป ได้แก่ ใจ (หลวงปู่เทศก์ เทสรังสี) จิตพุทธะ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) สุญญตา (ท่านพุทธทาสภิกขุ) รู้ ซื่อ ๆ (หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ) ดวงรู้ (หลวงพ่อชา สุภทฺโท) ว่าง (พระโพธินันทะ) สภาพรู้ (พระมหาวรพรต กิตติวโร) ฯลฯ เป็นต้น

สภาพปกติ สำคัญอย่างไร สิ่งที่พระอาจารย์และนักปฏิบัติหลายท่านสอนถึงสิ่งนี้ ก็คือ สิ่งที่เรียกว่า รู้ หรือการรับรู้ เพียงลืมตาขึ้นมาในตอนเช้า ปราศจากความคิดอ่านใด ๆ นั่นคือสภาพปกติ หรือ การรู้ พระไตรปิฎกจะเรียกว่า “สักแต่ว่ารู้” พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระอรหันต์เก๊คนหนึ่ง ชื่อ “พาหิยะทารุจีริยะ” ซีเคร็ตเคยเขียนเรื่องนี้เป็นบทความชื่อ “พาหิยะทารุจีริยะ พระอรหันต์เก๊ผู้บรรลุอรหันตผล” ว่า

“ในเวลาใดก็ตาม เห็นก็ขอให้รู้ว่าเราเห็น ฟังก็ขอให้รู้ว่าเราฟัง เมื่อทราบก็ขอให้รู้ว่าเราทราบ เมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งก็ขอให้รู้ว่าเราเข้าใจแจ่มแจ้ง หากทำได้เช่นนี้เวลาก็จะไม่ปรากฏแก่ท่าน โลกนี้และโลกหน้าอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์ก็จะไม่มี”

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พาหิยะทารุจีริยะปฏิบัติกิจทุกอย่างในชีวิตประจำวัน แล้วให้สักแต่ว่ารู้ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าหากปฏิบัติเช่นนี้จะไม่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะอีกต่อไป

 

คลิกเลข 2 ด้านล่าง เพื่ออ่านหน้าถัดไป >>>

Summary
Review Date
Reviewed Item
ปฏิบัติธรรม "ง่าย" กว่าที่คิด
Author Rating
41star1star1star1stargray
keyboard_arrow_up