พระบรมธาตุไชยา

ซีเคร็ตทริป : พระบรมธาตุไชยา สถูปแห่งศรัทธา

Alternative Textaccount_circle
event
พระบรมธาตุไชยา
พระบรมธาตุไชยา

ซีเคร็ตทริป : พระบรมธาตุไชยา สถูปแห่งศรัทธา

เหมือนความฝันที่เห็นได้ทั้งที่ยังตื่น พระบรมธาตุองค์นี้ ได้ยินชื่อมาตั้งแต่วัยเยาว์ และเห็นภาพจากหน้าจอโทรทัศน์ เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือน กราบพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่ประดิษฐานใน พระบรมธาตุไชยา

ซีเคร็ตได้ร่วมเดินทางไปกับคณะบุญจาริกในกิจกรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือสวนโมกข์กรุงเทพเนื่องใน ” งานบุญล้ออายุครบรอบ 112 ปี พุทธทาสภิกขุ ตามรอยโบราณคดีเขาศรีวิชัย  รอบอ่าวบ้านดอน ” เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้เดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยรถไฟ

งานล้ออายุท่านพุทธทาสภิกขุจัดขึ้นทุกปี เนื่องในวันเกิดของท่าน คนที่มาร่วมงานนี้ต้องอดอาหารตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืน ที่มาของการอดอาหารนั้นผู้ร่วมคณะบุญจาริกเล่าให้ฟังว่า ตอนที่ท่านพุทธทาสภิกขุมีชีวิตอยู่ พอถึงวันเกิดท่านก็จะมีลูกศิษย์นำของขวัญมาถวาย ท่านไม่อยากได้ลาภสักการะจึงบอกลูกศิษย์ว่า “ไม่ต้องเอาของขวัญมาให้ อดอาหารให้ก็พอ” เจ้าหน้าที่สวนโมกข์กรุงเทพเล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนที่สวนโมกข์กรุงเทพจะอดอาหารในวันเกิดของเพื่อนร่วมงาน แต่หลัง ๆ มานี้ มีเพื่อนร่วมงานเยอะขึ้น หลายคนเกิดวันติด ๆ กัน ทำเอาแย่อยู่เหมือนกัน (สงสัยน่าจะเลิกการอดอาหารไปแล้ว)

แม้ท่านพุทธทาสภิกขุจะไม่อยู่แล้ว ธรรมเนียมการอดอาหารในวันเกิดของท่าน หรือที่เรียกกันว่า “วันล้ออายุ” ยังมีสืบมาจนถึงทุกวันนี้ ในวันนั้นทำเอาเกือบแย่เหมือนกัน แต่ยึดหลักขันติเพื่อทดสอบตนเองได้จนถึงวันรุ่งขึ้น นับว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งในชีวิตเลยก็ว่าได้

ก่อนที่จะถึงวันล้ออายุของท่านพุทธทาสภิกขุ คณะบุญจาริกได้มีโอกาสตามรอยท่านพุทธทาสภิกขุไปยังแหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรศรีวิชัย ทำให้ทราบว่าท่านพุทธทาสภิกขุนอกจากจะปราดเปรื่องในเรื่องธรรมะ โดยนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจง่ายแล้ว ยังมีความรู้ในด้านโบราณคดีอีกด้วย

คณะของเราได้จาริกไปอีกหลายที่ เช่น โบราณสถาน เขาศรีวิชัย,  ตามรอยรอบอ่าวบ้านดอน ไปตามวัดและสถานที่เกี่ยวกับท่านพุทธทาสภิกขุ ได่แก่ โรงเรียนที่ท่านพุทธทาสเคยเรียนสมัยเป็นฆราวาส ในวันนั้นมีวัดพระบรมธาตุไชยาเป็นสถานที่ที่คณะบุญจาริกแวะเยี่ยมชมด้วย

วัดบรมธาตุไชยามีความสำคัญต่อการเกิดผลงานที่แสดงให้เห็นว่าท่านพุทธทาสภิกขุสนใจเรื่องโบราณคดีด้วย คือ ท่านเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ และผลงานที่โด่ดเด่นคือการจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ เพื่อจัดเก็บโบราณวัตถุ ด้วยรายได้จากการขายหนังสือของท่านเรื่อง “แนวสังเขปของโบราณคดี รอบอ่าวบ้านดอน

 

พระบรมธาตุไชยา

 

แนวสังเขปของโบราณคดี รอบอ่าวบ้านดอน เป็นหลักฐานที่แสดงถึงความรู้ทางโบราณคดีของท่าน ว่าเป็นผูสงสัยใคร่รู้เรื่องภูมิหลังของบ้านเกิดที่ท่านรัก และความสำคัญของเมืองไชยาในฐานะที่อาจเป็นอาณาจักรศรีวิชัย

 

คลิกเลข 2 ด้านล่าง เพื่ออ่านหน้าถัดไป 

keyboard_arrow_up